Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


AKTIVNOSTI Strukovnog odbora pravosuđa

Izvršni odbor Strukovnog odbora pravosuđa formiran u novom sastavu od 09.10.2019. godine sproveo je do sada niz aktivnosti i isplanirao određene aktivnosti za naredni period, što je od velike važnosti.

Radi informisanja članstva potrebno je istaći sledeće:

- Izvršni odbor, za veoma kratak period, je imao nekoliko konstruktivnih sastanaka, na kojima su dogovoreni zadaci rada, nakon kojih su određeni zadaci i izvršeni,

- dva značajna sastanka rukovodstva odbora pravosuđa sa predsjednikom Sudskog savjeta sada bivšim Mladenom Vukčevićem, ubrzo i novom predsjednicom Vesnom Simović Zvicer.

Pružena je podrška svim aktivnostima na kojima će izvršni odbor pravosuđa u narednom periodu raditi, naravno u interesu zaposlenih, sve u cilju uspješnije buduće saradnje, a tiče se početka pregovora u vezi kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima i bezbjeđivanje finansijskih sredstava za predstojeće sportske igre, posebno važan dijalog u vezi kršenja Zakona o diskriminaciji i Etičkom kodeksu državnih službenika i namještenika (konkretno neravnopravna podjela novogodišnjih paketića, finansiranje sporskih igara u prethodnom periodu od strane sekretarijata Sudskog savjeta) a sve da bi se obezbijedila puna jednakost prava zaposlenih, bez obzira kojeg sindikata su članovi.

- Izvršni odbor je, donijevši odluku, već uputio Ministarstvu pravde, konkretno ministru Pažinu, zahtjev za usklađivanje koeficijenata, u kojem su taksativno navedeni svi platni razredi zaposlenih u sudu i državnom tužilaštvu, raspoređeni na radnim mjestima iz grupe poslova D, iz čl.22 st.1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Takođe se istim zahtjevom, ukazalo na drastične razlike u odnosu na koeficijente zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, koji su raspoređeni na radnim mjestima iz grupe poslova D. Pprocedura za izjednačavanje koeficijenata nije složena samim tim što se može uticati kroz izmjenu Pravilnika o koeficijentima složenosti poslova zaposlenih u sudu i državnom tužilaštvu,

- Izvršni odbor je donio odluku da, ukoliko do 20. februara 2020. godine Ministarstvo pravde Crne Gore, ne izađe u susret, u smislu sastanka sa predstavnicima Izvršnog odbora pravosuđa, ili odgovor bude negativan za predloženo, da ćemo preduzeti sve zakonom dozvoljene mogućnosti radi ostvarivanja svojih prava.

Aktuelnosti

AKTIVNOSTI Strukovnog odbora pravosuđa

Datum objave: 31/01/2020 | pregleda članka: 528
AKTIVNOSTI Strukovnog odbora pravosuđa Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: