Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


Formirana Asocijacija sindikalnih organizacija lokalnih samouprava Crne Gore

Nastavljajući praksu organizovanja sindikalnih organizacija po djelatnostima u Strukovne odbore, a sve u cilju lakšeg  rješavanja i posvećenosti problemima koje imaju članovi istih Sindikata, Sindikat Uprave i Pravosuđa CG formirao je i Strukovni odbor ili Asocijaciju Sindikalnih organizacija lokalnih samouprava Crne Gore.

Konstitutivna Skupština Asocijacije održana je 26. decembra 2017. godine, gdje su izabrani organi, odnosno u skladu sa Pravilima o radu Asocijacije po regijama i članovi Izvr[nog Odbora. Takođe je na istoj skupštini na jednogodišnji probni mandat izabran i Predsjednik Asocijacije i to Dragović Goran, Predsjednik Sindikalne organizacije Glavnog Grada.

Na već pomenutoj skupštini usaglašene su i dalje aktivnosti, smjernice i ciljevi asocijacije i od strane svih prisutnih izraženo veliko zadovoljstvo što je došlo do ovakvog organizovanja, jer samo zajedno i u većem broju postiže se potrebna snaga i kompetencija za lakše rješavanje dugogodišnjih nagomilanih problema zaposlenih u Lokalnim samoupravama Crne Gore.

SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

Formirana Asocijacija sindikalnih organizacija lokalnih samouprava Crne Gore

Datum objave: 21/01/2018 | pregleda članka: 550
Formirana Asocijacija sindikalnih organizacija lokalnih samouprava Crne Gore Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: