Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa

SUiP KROZ MEDIJE

AKTUELNO

MIJENJA SE STATUT NOVA RJEŠENJA SA FEBRUARSKOM PLATOM U JEDINSTVU JE SNAGA ISKRENI SINDIKALNI RAD UVIJEK IMA REZULTATA Pažin razgovarao sa predstavnicima ZIKS-a: Zalagaću se za ostvarenje vaših zahtjeva ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARKOM JAVNE UPRAVE SASTANAK SINDIKATA U OPŠTINI DANILOVGRAD VAŽNA OBAVJEŠTENJA za vatrogasce-spasioce Crne Gore UPCG NA FORUMU O RAZVOJNIM POLITIKAMA Uključiti socijalne partnere Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane
  • :
  • :

Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane

Nakon više godina nepostojanja i nerada organa Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupavi Opštine Berane, inicijativni odbor članova Sindikalne organizacije zakazao je izbornu skupštinu na kojoj su izabrani članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, kao i predsjednik Sindikalne organizacije Bojičić Milivoje.

Pomenutoj Izbornoj skupštini na poziv članova Sindikalne organizacije prisustvovali su predsjednik i sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević i Predrag Spasojević.

Članovi Sindikalne organizacije su izrazili želju da i dalje ostanu dio Sindikata uprave i pravosuđa CG sa svim svojim pravima i obavezama, kao i da u budućnosti budu maksimalno posvećeni sindikalnom radu na svim nivoima za razliku od negativnog iskustva iz prošlih godina.

SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane

Datum objave: 21/01/2018
Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: