Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa

SUiP KROZ MEDIJE

AKTUELNO

RTCG - Emisija Okvir Tema: SUDSKI SPOROVI OBAVJEŠTENJE za vatrogasce-spasioce Crne Gore ČESTITKA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE POVODOM 8. MARTA MIJENJA SE STATUT NOVA RJEŠENJA SA FEBRUARSKOM PLATOM U JEDINSTVU JE SNAGA ISKRENI SINDIKALNI RAD UVIJEK IMA REZULTATA Pažin razgovarao sa predstavnicima ZIKS-a: Zalagaću se za ostvarenje vaših zahtjeva ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARKOM JAVNE UPRAVE SASTANAK SINDIKATA U OPŠTINI DANILOVGRAD
  • :
  • :

MIJENJA SE STATUT

Glavni odbor Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore donio je odluku da se pristupi izmjenama i dopunama postojećeg Statuta granskog sindikata u cilju unaprijeđivanja i usklađivanja sa novonastalim situacijama i potrebama, kao i potrebnom modernizacijom određenih  odredaba.

Takođe, donijeta je odluka o izgledu i sastavu Radne grupe za izradu Nacrta o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata uprave i pravosuđa, koju čine članovi Statutarne komisije Rajko Lopičić, Jadranka Bojović, Aleksandar Savković, kao i dva pravnika, članovi Glavnog odbora, Saša Šimun i Predrag Spasojević.

Iste izmjene Statuta usmjerene su ka poboljšanju rada, odnosno funkcionisanja Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i njegovih konstituenata, sindikalnih organizacija, kao i eliminisanju nelogičnih, neusklađenih i prevaziđenih članova i odredaba.

Konačna verzija Nacrta, koju definiše Radna grupa, biće poslata svim sindikalnim organizacijama na mišljenje i dopunu, tako da će svi imati priliku da na jedan transparentan način učestvuju i daju svoj puni doprinos jednom od veoma važnih procesa  za naš Sindikat.

Kako je dogovoreno, Radna grupa će naredna zasjedanja zakazati u što skorijem vremenu.

SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

MIJENJA SE STATUT

Datum objave: 19/02/2018
MIJENJA SE STATUT Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: