Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


NERADNI DANI PETAK I PONEDJELJAK

Povodom predstojećeg vjerskog praznika Vaskrsa, za zaposlene pravoslavne vjeroispovjesti i Uskrsa, za zaposlene rimokatoličke vjeroispovjesti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, daje saopštenje za javnost

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG”, br. 56/93, 27/94), vjernici pravoslavne i rimokatoličke vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika za Veliki petak, Vaskrs (drugi dan) i Uskrs (drugi dan), i to: petak -14. aprila i ponedjeljak -17. aprila

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu. 

Aktuelnosti

NERADNI DANI PETAK I PONEDJELJAK

Datum objave: 12/04/2017 | pregleda članka: 51
NERADNI DANI PETAK I PONEDJELJAK Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: