Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


Novi Pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Poštovani,

Kao što znate, primjena novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima počinje 1. jula, u skladu sa njim, svi organi institucije i uprave javnog sektora u obavezi su da izrade novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Podsjećamo sindikalne predsjednike da se potrude i obezbijede učešće sindikalnih predstavnika u radnim grupama za izradu pomenutog Pravilnika, kao i na kraju da su u obavezi da utiču na poslodavca da Sindikat da svoje mišljenje na Nacrt Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Srdačno,

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore

Nenad Rakočević

Aktuelnosti

Novi Pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Datum objave: 09/07/2018 | pregleda članka: 965
Novi Pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: