Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa

SUiP KROZ MEDIJE

AKTUELNO

MIJENJA SE STATUT NOVA RJEŠENJA SA FEBRUARSKOM PLATOM U JEDINSTVU JE SNAGA ISKRENI SINDIKALNI RAD UVIJEK IMA REZULTATA Pažin razgovarao sa predstavnicima ZIKS-a: Zalagaću se za ostvarenje vaših zahtjeva ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARKOM JAVNE UPRAVE SASTANAK SINDIKATA U OPŠTINI DANILOVGRAD VAŽNA OBAVJEŠTENJA za vatrogasce-spasioce Crne Gore UPCG NA FORUMU O RAZVOJNIM POLITIKAMA Uključiti socijalne partnere Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane
  • :
  • :

PREDLOZI I KOMENTARI SINDIKATA NA NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

U skladu sa rokovima i pravilima koje je postavilo Ministarstvo javne uprave, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je pripremio i predao predloge i komentare na nacrt  Zakona o državnim službenicima i namještenicima Ministarstvu javne uprave. 

Nezvanična radna grupa u sastavu Šimun Saša, Spasojević Predrag, Rakočević Nenad i Vlahović Ljiljana je vrlo detaljno i temeljno razradila i uobličila predloge i komentare na predloženi nacrt.

Kao što je poznato, naša delegacija je vrlo konstruktivno učestvovala u radu na okruglom stolu koji je organizovan povodom ovog predloga zakona, gdje je najavljeno organizovanje još jednog okruglog stola ili javne rasprave, gdje će u materijalima već imati kompletirane predloge svih koji su ih predali.

U očekivanju smo sada da u skladu sa dogovorom sa sastanka sa ministarkom Pribilović naši predstavnici nezvanično kao posmatrači bez prava glasa u formi razrade i obrazloženja budu prisutni u radnoj grupi za izradu predloga ovog zakona. Na taj način bi uzeli učešće u budućem radu radne grupe i onda kada ista bude oblikovala konačnu formu izgleda predloga ovo Zakona.

Predloge i komentare možete preuzeti na fajlu ispod:

 

 


Ovaj dokument sadrži dodatne fajlove koji možete pregledati na linku ispod:Aktuelnosti

PREDLOZI I KOMENTARI SINDIKATA NA NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Datum objave: 01/08/2017
PREDLOZI I KOMENTARI SINDIKATA NA NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: