Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa

SUiP KROZ MEDIJE

AKTUELNO

MIJENJA SE STATUT NOVA RJEŠENJA SA FEBRUARSKOM PLATOM U JEDINSTVU JE SNAGA ISKRENI SINDIKALNI RAD UVIJEK IMA REZULTATA Pažin razgovarao sa predstavnicima ZIKS-a: Zalagaću se za ostvarenje vaših zahtjeva ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARKOM JAVNE UPRAVE SASTANAK SINDIKATA U OPŠTINI DANILOVGRAD VAŽNA OBAVJEŠTENJA za vatrogasce-spasioce Crne Gore UPCG NA FORUMU O RAZVOJNIM POLITIKAMA Uključiti socijalne partnere Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane
  • :
  • :

STATUTARNA KOMISIJA

Statutarna komisija Sindikata ima 5 članova od kojih 3 stalna:
-    daje tumačenje i obrazloženje  ovog Statuta i drugih akata Sindikata;
-    priprema predloge izmjena i dopuna Statuta između dva kongresa;
-    ugrađuje usvojene predloge izmjena i dopuna Statuta u prečišćeni tekst Statuta;
-    raspravlja i rješava žalbe statutarnog karaktera.
Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi Glavnog odbora.
Članove Statutarne komisije bira Kongres, tajnim glasanjem između više kandidata od broja koji se bira.
 Predsjednik Statutarne komisije učestvije u radu Glavnog odbora, bez prava odlučivanja.

 

 

Statutarna komisija

STATUTARNA KOMISIJA

Datum objave: 22/03/2017
STATUTARNA KOMISIJA Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: