Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


STRUKOVNI ODBOR

Strukovni odbor Sindikata je organ određene struke u okviru ovog Sindikata.
O formiranju strukovnih odbora sindikata odlučuje Glavni odbor.
Strukovni odbor:
-    podstiče i koordinira rad sindikalnih organizacija - sindikalnog članstva u svojoj grani - struci;
-    vodi akcije koje su od interesa za zaposlene u grani - struci;
-    pomaže rad sindikalnog rukovodstva sindikalnih organizacija u razrješavanju problema i pitanja od interesa za članstvo u grani - struci;
-    vodi brigu o uslovima života i rada zaposlenih;
-    predlaže Glavnom odboru stavove i predloge za rješavanje aktuelnih pitanja iz svoje grane - struke;
-    sprovodi odluke i zaključke Glavnog odbora;
-    uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim sindikalnim i drugim asocijacijama koje imaju zajedničke interese;
-    učestvuje i doprinosi realizaciji programskih opredeljenja, promovisanju i popularizaciji Sindikata;
-    podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru i organizacijama Sindikata, koje su u njegovom sastavu.
Strukovni odbor ima Izvršni odbor i predsjednika, koje bira Skupština strukovnog odbora Sindikata.
Broj i strukturu članova Strukovnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad uređuje Glavni odbor posebnim pravilima.
Radom Strukovnog odbora Sindikata i njegovog Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Strukovnog odbora sindikata, koji je, po funkciji član Glavnog odbora.

Strukovni odbor

STRUKOVNI ODBOR

Datum objave: 22/03/2017 | pregleda članka: 97
STRUKOVNI ODBOR Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: