Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa

SUiP KROZ MEDIJE

AKTUELNO

MIJENJA SE STATUT NOVA RJEŠENJA SA FEBRUARSKOM PLATOM U JEDINSTVU JE SNAGA ISKRENI SINDIKALNI RAD UVIJEK IMA REZULTATA Pažin razgovarao sa predstavnicima ZIKS-a: Zalagaću se za ostvarenje vaših zahtjeva ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARKOM JAVNE UPRAVE SASTANAK SINDIKATA U OPŠTINI DANILOVGRAD VAŽNA OBAVJEŠTENJA za vatrogasce-spasioce Crne Gore UPCG NA FORUMU O RAZVOJNIM POLITIKAMA Uključiti socijalne partnere Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane
  • :
  • :

U PLJEVLJIMA ODRŽANA SJEDNICA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIPADAJU SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE A KOJE DJELUJU NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA

U Pljevljima je u utorak, 5. decembra održana sjednica predsjednika, članova izvršnih odbora i članova sindikalnih organizacija članica Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore a koje djeluju na teritoriji opštine Pljevlja. Tako su sjednici prisustvovali predstavnici Sindikalnih organizacija Uprave za šume, Lokalne uprave Opštine Pljevlja, Poreske uprave, Uprave carina, Službe zaštite i spašavanja, Osnovnog suda, Suda za prekršaje i Fonda PIO a kao gosti sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za zapošljavanje, MUP-a, TV Pljevlja i Turističke organizacije.

Otvarajući sjednicu i pozdravljajući prisutne, predsjednik Sindikalnog povjereništva Saveza Sindikata Crne Gore opštine Pljevlja Ratko Pejović je istakao da je granski Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore pojedinačno najveći, najbrojniji i najorganizovaniji sindikat što se ogleda u broju sindikalnih organizacija te broju članova koji mu pripadaju.

Rukovodstvo Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, predsjednik Nenad Rakočević i sekretar sindikata Predrag Spaojević prisutne su informisali o trenutnim aktivnostima kao i aktivnostima koje sindikat planira da sprovede u budućem periodu. Prisutni su upoznati o formiranju Strukovnih odbora vatrogasaca-spasilaca i zaposlenih u sudstvu kao i skorom formiranju Asocijacije sindikalnih organizacija lokalnih uprava Crne Gore.

Rukovodstvo sindikata je istaklo potrebu direktne komunikacije sa članstvom kako bi se zajedničkim djelovanjem pokrenuo proces rješavanja mnogobrojnih problema.

Na sastanku je takođe bilo riječi o problemima koji se tiču generalno svih članova koji pripadaju sindikalnim organizacijama Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore a odnose se na veoma male lične dohodke te načinima kako bi se materijalni položaj zaposlenih mogao poboljšati u narednom periodu. Na sastanku je takođe bilo riječi o stambenoj problematici, kolektivnim ugovorima, isplati jubilarnih nagrada i uplati staža sa uvećanim trajanjem.

Sa sastanka je upućena puna podrška zaposlenim u Televiziji Pljevlja koji se već 20 dana nalaze u štrajku zbog kašnjenja u isplati ličnih dohodaka.

Rukovodstvo sindikata je poslije održane sjednice posjetilo Televiziju Pljevlja gdje se u neposrednoj komunikaciji sa zaposlenima razgovaralo o načinima konkretne pomoći Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore u rješavanju veoma teške situacije u kojoj se oni trenutno nalaze.

SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

U PLJEVLJIMA ODRŽANA SJEDNICA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIPADAJU SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE A KOJE DJELUJU NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA

Datum objave: 06/12/2017
U PLJEVLJIMA ODRŽANA SJEDNICA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIPADAJU SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE A KOJE DJELUJU NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: