NOVE SINDIKALNE ORGANIZACIJE PRISTUPILE SUPCG

Priliv novog članstva

Novo formirane Sindikalne organizacije Ministarstva kulture i medija – predsjednica Dušica Stanojević i Sindikalne organizacije Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu – predsjednica Gordana Popović, pristupile su našem granskom sindikatu. Nadamo se uspjehu i rezultatima kako u dijelu sindikalnog doprinosa u njihovim organima, tako i na većim nivoima.

447