KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA (radni materijal)

SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE SINDIKALNA ORGANIZACIJA (navesti ime sindikane organizacije)                                                                                                            Radni materijal KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA Podgorica,………………………

Read more