AKTIVNOSTI Strukovnog odbora pravosuđa

Izvršni odbor Strukovnog odbora pravosuđa formiran u novom sastavu od 09.10.2019. godine sproveo je do sada niz aktivnosti i isplanirao određene aktivnosti za naredni period, što je od velike važnosti.

Radi informisanja članstva potrebno je istaći sledeće:

– Izvršni odbor, za veoma kratak period, je imao nekoliko konstruktivnih sastanaka, na kojima su dogovoreni zadaci rada, nakon kojih su određeni zadaci i izvršeni,

– dva značajna sastanka rukovodstva odbora pravosuđa sa predsjednikom Sudskog savjeta sada bivšim Mladenom Vukčevićem, ubrzo i novom predsjednicom Vesnom Simović Zvicer.

Pružena je podrška svim aktivnostima na kojima će izvršni odbor pravosuđa u narednom periodu raditi, naravno u interesu zaposlenih, sve u cilju uspješnije buduće saradnje, a tiče se početka pregovora u vezi kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima i bezbjeđivanje finansijskih sredstava za predstojeće sportske igre, posebno važan dijalog u vezi kršenja Zakona o diskriminaciji i Etičkom kodeksu državnih službenika i namještenika (konkretno neravnopravna podjela novogodišnjih paketića, finansiranje sporskih igara u prethodnom periodu od strane sekretarijata Sudskog savjeta) a sve da bi se obezbijedila puna jednakost prava zaposlenih, bez obzira kojeg sindikata su članovi.

– Izvršni odbor je, donijevši odluku, već uputio Ministarstvu pravde, konkretno ministru Pažinu, zahtjev za usklađivanje koeficijenata, u kojem su taksativno navedeni svi platni razredi zaposlenih u sudu i državnom tužilaštvu, raspoređeni na radnim mjestima iz grupe poslova D, iz čl.22 st.1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Takođe se istim zahtjevom, ukazalo na drastične razlike u odnosu na koeficijente zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, koji su raspoređeni na radnim mjestima iz grupe poslova D. Pprocedura za izjednačavanje koeficijenata nije složena samim tim što se može uticati kroz izmjenu Pravilnika o koeficijentima složenosti poslova zaposlenih u sudu i državnom tužilaštvu,

– Izvršni odbor je donio odluku da, ukoliko do 20. februara 2020. godine Ministarstvo pravde Crne Gore, ne izađe u susret, u smislu sastanka sa predstavnicima Izvršnog odbora pravosuđa, ili odgovor bude negativan za predloženo, da ćemo preduzeti sve zakonom dozvoljene mogućnosti radi ostvarivanja svojih prava.

946

Ostavite komentar