Anketa za mlade članove Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore

Poštovane koleginice i kolege,

Molimo vas da vašim mladim članovima koji imaju najviše 35 godina proslijedite link na kojom se nalazi jedna kratka i brzo obradiva anketa koju smo kao sindikat dužni da realizujemo, jer smo dio zajedničkog međunarodnog projekta ROSUP-a, odnosno svih Sindikata uprava i pravosuđa regionalnih zemalja.

Link na kojem se nalazi anketa je:

https://www.surveygizmo.com/s3/4802480/Da-li-ste-upoznati-s-Va-im-radnim-pravima-Crna-Gora?fbclid=IwAR0JjMaAaWnmXe6UcnTcO8xN7yROXIb5LNKTa4P9dSFWQudg-OKBmBmaF1g

Anketa je online karaktera kao što se može vidjeti, a takođe može da se obradi i preko mobilnih uređaja android podrške.

Anketa se može naći i na našem sajtu www.sindupcg.me, kao i na fecebook stranici Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Anketa je dio projekta koji u krajnjoj realizaciji donosi i seminar edukativnog karaktera za mlade članove Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

710

Ostavite komentar