BAKOVIĆ O ZIKS-U OBEZBJEDITI NOVAC ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA

Službenici u sektorima za obezbjeđenje i tretman Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) rade u nezadovoljavajućim uslovima, i mora se hitno obezbijediti novac kako bi im se omogućili odgovarajući uslovi, poručio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković.

On je danas u zgradi obrazovnog centra u okviru ZIKS-a u Spužu predstavio Izvještaj o uslovima rada službenika obezbjeđenja  i tretmana u Zavodu, u okviru kojeg je o jula do novembra prošle godine sproveo istraživanje na terenu.

Baković je saopštio da je povod za izradu tog dokumenta više pritužbi službenika sektora obezbjeđenja i sektora za tretman na uslove u kojima rade, negodovanje da su zapostavljeni i nejednako tretirani u odnosu na druge srodne službe za sprovođenje zakona.

Baković je ocijenio da plate službenika Zavoda „ne prate zarade u drugim državnim organima“.

Kako je kazao, potrebno je da službenici ZIKS-a budu zadovoljni i dobro plaćeni.

„Potrebna su ozbiljna novčana sredstva kako bi ovi ljudi dobili adekvatne uslove za rad i ovo stanje mora urgentno da se mijenja. Moraju se urgentno naći novci da im se obezbijede uslovi dostojni čovjeka“, poručio je Baković.

On je naveo da su, prema informacijama dobijenim od Uprave Zavoda, 1. novembra prošle godine u ZIKS-u bila zaposlena 492 službenika, od kojih 370 u sektoru obezbjeđenja i 40 u sektoru za tretman.

Baković je saopštio da je ukupan broj zatvorenika 10. oktobra prošle godine bio 1.247.

On smatra da je broj zaposlenih nedovoljan za optimalan nivo bezbjednosti u zatvoru i može, kako je dodao Baković, dovesti do problema različite vrste.

„Broj zaposlenih ne prati standarde u ovoj oblasti“, ocijenio je Baković.

Prema njegovim riječima, tokom istraživanja je utvrđeno da su službenici oba sektora u Zavodu kvalifikovani i posvećeni.

„Ali sve te adaptacije i napredak još uvijek nijesu dovoljni i stanje nije zadovoljavajuće“, naveo je Baković.

Kako je rekao, uslovi u kojima rade službenici obezbjeđenja, posebno na osmatračkim mjestima su nezadovoljavajući.

„Većina prostorija ne sadrži elementarni kancelarijski namještaj, a tamo gdje ga ima, on je oskudan i ne zadovoljava potrebe, star je i vidno oštećen“, kazao je Baković.

Direkor ZIKS-a, Miljan Perović, smatra da je Izvještaj realan, objektivan i potkrijepljen činjenicama.

Uprava Zavoda, kako je kazao, nije iznenađena Izvještajem: „To je nešto što smo i mi primijetili i konstatovali u našim godišnjim izvještajima“.

On je saopštio da je ZIKS-u zaposleno ukupno 566 ljudi. To je, kako smatra Perović, mali broj s obzirom na sve servise koji se pružaju u Zavodu.

„Do kraja ove godine predviđeno je zapošljavanje 20 novih službenika, a za dio njih je već raspisan javni poziv“, naveo je Perović.

On je saglasan da uslovi rada na osmatračkim mjestima ne zadovoljavaju standarde u toj oblasti.

„Ovogodišnjim budžetom opredijeljeno je 60 hiljada eura, specifikacija je pripremljena i očekujemo da vrlo brzo, i prije kraja ove godine, tu situaciju riješimo“, saopštio je Perović.

Kako je rekao, pripremljen je novi pravilnik, kojim je propisano da službenik na osmatračkom mjestu ne smije biti više od četiri sata.

Poslanik Suad Numanović je, govoreći o kadrovskom deficitu u Zavodu, ocijenio da je potrebno napraviti kopču sa tržištem rada.

„Treba da znamo koja vrsta kadra nam treba kroz obrazovni sistem i ja mislim da to, kroz Akademiju u Danilovgradu i ostale visokoobrazovne institucije, imamo taj potencijal koji možemo na kvalitetan način edukovati i te ljude radno angažovani“, kazao je Numanović.

Predsjednik Sindikata Zavoda, Predrag Spasojević, zahvalio se instituciji Zaštitnika na Izvještaju, i ocijenio da je to velika stvar.

„Pozivam i predstavnike drugih institucija da dođu u Zavod, uvjere se da je Izvještaj objektivan i uključe se u rješavanje naših problema“, poručio je Spasojević.

674

Ostavite komentar