DAN ŽENA 8 MART

Vesna Gajević predsjednica Asocijacije žena SUPCG

„Žene su stub javne uprave

Kako žene imaju mnoštvo uloga u savremenom svijetu svjesne smo činjenice da su potrebni ogromni napori da bi se žene u svim ulogama ostvarile na najbolji mogući način.

Žene predstavljaju okosnicu promjena i naš doprinos je nemjerljiv za jedno društvo, posebno u sektorima kao što je javna uprava. Žene u javnoj upravi čine značajan dio zaposlenih, međutim sa povećanjem pozicija, opada i njihov broj, te ih u srednjem i višem menadžmentu ima značajno manje. To, između ostalog znači, da broj žena primjetno opada sa povećanjem platne ljestvice i Crna Gora to više ne smije i neće dozvoliti. Uvjereni da će ubuduće žene ravnopravno učestvovati na najodgovornijim i najplaćenijim poslovima u javnoj upravi, jer da je i do sada bilo tako i da je  data veća šansa ženskom liderstvu Crna Gora bi izbjegla mnoge izazove sa kojima se suočava. Stoga osnaživanje uloge žena u javnoj upravi je odgovornost i obaveza svih institucija sistema u cilju osnaživanja crnogorskog društva u cjelini.  

Današnji dan je prilika da se ukaže pažnja svim našim koleginicama koje svakodnevno i nesebično pokazuju požrtvovanost kako u porodičnom, tako i u poslovnom okruženju doprinoseći razvoju i reformi javne uprave. Jačina institucija zasniva se na snazi državnih službenica i namještenica, stoga je potrebno da zajednički unaprijedimo kvalitet života i rada upravo kroz motivaciju i zadovoljstvo žena.

I na kraju, poručujemo svim ženama u Crnoj Gori da mogu sve, ali ne moraju ništa. Kad to shvatimo, Crna Gora staće rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama.

670