MINISTAR JAVNE UPRAVE MARASH DUKAJ PRIMIO DELEGACIJU SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CG

U Ministarstvu javne uprave održan je radni sastanak delegacije ministarstva i predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. Pored ministra, sastanku su prisustvovale sekretarka Enesa Hasanagić i šefica kabineta ministra, Milica Pajović. Predstavnici SUP CG, na čelu sa predsjednikom Nenadom Rakočevićem, sekretarkom Refadijom Abdić, članom Glavnog odbora i Milanom Ilibašićem i predstavnikom pravnog tima, Mladenom Bigovićem, izložili su aktuelne, kao i problematike koje zahtijevaju urgentno djelovanje.

Kao primarna tema sastanka, razmatrana je informacija o postignutom nivou usaglašenosti izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa u sastavu radne grupe koju je delegirala 42. Vlada Crne Gore. Takođe se nametnula tema Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave i njen uticaj na zaposlene i članove sindikata SUP CG. Na sastanku je postignuta saglasnost da se može smatrati uspjehom čak i početak rješavanja problema nagomilanih zbog inertnosti bivših struktura Vlade. Zbog značaja mnogih zajedničkih tačaka i njihovog usmjerenja prema načinima i adresama rješavanja, dogovoreno je da se ubrzo zakaže još jedan radni sastanak delegacija sindikata i Ministarstva javne uprave.

Predstavnici sindikata su izrazili puno razumijevanje prema situaciji u kojoj ministarstvo trenutno ne funkcioniše u punom kapacitetu, usljed konstituisanja kadrovskih struktura, te da će se na zahtjeve koji se budu delegirali gledati iz realnog ugla očekivanja, odnosno da je definitivno prepoznata dobra volja predstavnika ministarstva kako bi se socijalni dijalog uzdigao na željeni nivo.

796