MINISTARKA BRATIĆ, DRŽAVNA SEKRETARKA KADOVIĆ I NAČELNIK U MINISTARSTVU DEJAN DAŠIĆ IZGUBILI SPOR PROTIV SINDIKATA PRED DISCIPLINSKOM KOMISIJOM

Da su određena postupanja koja su vezivana za prošla vremena aktuelna i danas dokaz je primjer pokretanja disciplinskog postupka protiv Mladena Bigovića, sindikalca iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, koji je do određenog vremena bio rukovodilac pravne, odnosno kadrovske službe u ministarstvu, a istovremeno i rukovodilac u sindikatu ministarstva.

Baveći se svojim opisom posla, ne vjerujući da se novopostavljeni rukovodni kadar u ministarstvu služi metodama i načinom rada koji je u ogromnoj koliziji sa zakonskim, a onda i ljudskim regulativama, ukazao mnogo puta na sve nezakonitosti, nelogičnosti i apsurde, jer u toj mjeri i na taj način nisu postupali čak ni njihovi prethodnici, veoma aktivni sindikalac Mladen Bigović je postao neprijatelj broj jedan ministarke Bratić i njenih najbližih poslušnih saradnika.

Podnoseći krivičnu prijavu protiv osobe koja je fizički provalila u pravnu kancelariju sa personalnim dosijeima, gdje se sadržina nekih ubrzo nakon toga pojavila na društvenim mrežama, predstavlja grubo kršenje zakona i uslovljava krivičnu odgovornost, a kao istinski sindikalac predajom ustavne inicijative na Pravilnik o sistematizaciji, kolega Mladen Bigović je sebi i svojoj porodici nacrtao metu, ne sluteći na spremnost u raznim radnjama prvih ljudi Ministarsva, koji su tu i danas.

Oduzimanje kancelarije i personalnog računara, premještanje sa radnim mjestom iz Podgorice u Cetinje, iako dotični živi u Nikšiću, zatim otvorene prijetnje objavljene na sajtu Vlade od strane ministarke Bratić, su samo dio postupaka koji dolaze od ljudi koji se javnosti predstavljaju kao Bogovjerujući, a što u stvari najmanje jesu. Krajnji potez onih koji su radili nezakonito, a kolega Bigović ih upozoravao na isto je bilo pokretanje smiješnog i bezrazložnog disciplinskog postupka za težu povredu radne obaveze, koja je u konačnom mogla imati epilog prekidanja radnog odnosa.

Sindikat uprave i pravosuđa CG i Sindikalna organizacija Ministarsva prosvjete, odnosno Pravna služba sindikata je stala svim svojim kapacitetima iza kolege Bigovića, te zajedno sa njim pred državnom Disciplinskom komisijom uspjela izdejstvovati potpuno oslobađanje od bilo kakve odgovornosti.

Hrabrost i nevinost sindikalca Mladena Bigovića, koja je dokazana i u vremenima prošlih vladajućih struktura, zajedno sa sindikalnim aktivizmom, treba da bude  smjernica i nauk svim našim članovima, kako treba da se ljudski živi i radi, te da ako su nepravedno optuženi, mobingovani ili se desilo neko nezakonito postupanje prema njima, mogu da računaju na Sindikat uprave i pravosuđa CG i našu Pravnu službu koja već godinama radi i štiti ovakve i slične slučajeve.

Nadležni nivoi u državi sada moraju da preispitaju odgovornost i u ovom i u sličnim slučajevima pojedinaca koji su u konačnom narušili ugled države koju predstavljaju, a onda i bezrazložno zbog ličnih sujeta ili obijesti proizveli velike i bespotrebne materijalne troškove, koje opet u krajnjem plaćaju građani Crne Gore.

990