MINISTARSTVO FINANSIJA – ZAPOSLENI FORMIRALI SINDIKAT

Jedno od najvažnijih ministarstava Vlade CG Ministarstvo finansija u svojoj sadržajnoj biografiji imat će značajan podatak da je formirana Sindikalna organizacija zaposlenih Ministarstva finansija, a da je za njenu prvu osobu, odnosno predsjednicu izabrana ugledna Saša Brajović. Kao dugogodišnji član ovog u svakoj državi krucijalno važnog kolektiva, Saša Brajović je u ovom velikom državnom organu prepoznata kao cijenjena, kompetentna i harizmatična osoba koja će svojoj radnoj zajednici najbolje pomoći u poboljšanju njihovih radnih i materijalnih prava.

Svi članovi ove novoformirane sindikalne organizacije jednoglasno su odlučili da pristupaju granskom Sindikatu uprave i pravosuđa CG, gdje će zajedničkim snagama i sa dovoljno volje kako zaposlenima u samom ministarstvu, tako i ostalim članovima javne uprave, pokušati omogućuti da se njihov rad valorizuje i vrednuje na najbolji mogući način.

##brojnost_je_snaga##

638