MINISTARSTVO PRAVDE SPREMNO DA RAZGOVARA SA SINDIKATOM: Uskladiti zarade u upravi zbog rasta minimalca

Ministarstvo pravde smatra da je potrebno mijenjati koeficijente za obračun zarada, zbog najavljenog rasta minimalne zarade na 450 eura, kao i da je uvijek spremno da razgovara sa Sindikatom Uprave i pravosuđa na rješavanju spornih situacija, kazao je “Vijestima” državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Boris Marić.

Povodom jednog od zahtjeva Sindikata Uprave i pravosuđa sa nedavne konferencije za novinare, “Vijesti” su pitale Ministarstvo da li smatrate da je potrebno mijenjati koeficijente za obračun zarada ili obračunsku vrijednost, s obzirom da će zbog najavljenog povećanja minimalne zarade na 450 eura doći do skorog izjednačavanja zarada ili male razlike u zaradama između zaposlenih za nižim i višim stepenom obrazovanja.

”Držim da je to logična posljedica, kao što je i potreba da se mijenja Zakon o zaradama u javnom sektoru. Ovo je dobra prilika da dođe do ujednačavanja zarada i rješavanja problema, naglašenih razlika između ekspertskog i rukovodećeg kadra”, kazao je Marić.

Na pitanje da li će Ministarstvo i kada nastaviti pregovore sa Sindikatom Uprave i pravosuđa u vezi zaključenja kolektivnog ugovora, kao i o prestanku obračuna naknada za pripravnost i dežurstvo za zaposlene u pravosuđu i tužilaštvu, Marić je odgovorio da su uvijek spremni da razgovaraju i rade na rješavanju sporne situacije.

”Pozvaćemo predstavnike Sindikata da razgovaramo ne samo o ovoj temi. Ranije smo u cilju rješavanja ovog problema saopštili da je neophodno pristupiti izmjenama odgovarajućih propisa, pa je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava sugerisalo Vladi da ovo pravno pitanje treba riješiti na jedan od sljedećih načina: razmatranjem mogućnosti izmjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, kojim bi se definisali iznosi naknada za dežurstvo i pripravnost zaposlenih u sudstvu i Državnom tužilaštvu ili donošenjem odgovarajućeg propisa kojim bi se utvrdili iznosi dodatka za dežurstvo i pripravnost u sudstvu i Državnom tužilaštvu”, kazao je Marić.

On je naveo da su dalje aktivnosti u cilju rješavanja ovog pitanja nastavljene kroz saradnju Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Sindikata Uprave i pravosuđa.

”Na sastanku održanom krajem jula 2021. godine, postignut je načelni dogovor da se u cilju rješavanja ovog pitanja pristupi izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, koji će pripremiti radna grupa, koju će činiti predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i Sindikata Uprave i pravosuđa. Ako se dobro sjećam, Vlada je ovlastila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pristupi potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora o dopuni Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa radi prevazilaženja navedenih problema, što će se nadam da se i desiti”, kazao je Marić.

Predstavnici ovog sindikata su prošle sedmice najavili da će tražiti da se zbog najavljenog rasta minimalne zarade za 80 odsto na 450 eura, uskladi rast ostalih zarada kroz povećanje koeficijenta ili obračunske vrijednosti. Oni to traže jer će se, kako su kazali, desiti da se izjednače zarade ili značajno smanji razlika u zaradama zaposlenih sa nižim obrazovanjem u odnosu na one sa srednjom i višom školskom spremom. Oni su tada naveli i da traže razgovore sa predstavnicima Vlade kako bi se potpisao koletivni ugovor kojim bi se definisala isplata naknada za dežurstva i pripravnost koja je ukinuta 2017, a prije nekoliko mjeseci prestala da se isplaćuje. U suprotnom su najavili podnošenje tužbi što će samo povećati troškove državnom budžetu.

Izvor: Vijesti

1.153