OBAVJEŠTENJE o održanom sastanku sa ministrom pravde Zoranom Pažinom

Ministar Pažin obećao skori sastanak predstavnika Vlade Crne Gore sa rukovodstvom Sindikata uprave i pravosuđa a povodom nedavno održane Opšte konferencije Sindikata uprave i pravosuđa

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Rakočević Nenad, sekretar Sindikata i predsjednik Sindikalne organizacije ZIKS-a Spasojević Predrag te Radović Pavić i Ilibašić Milan 23. maja obavili su radni sastanak po pitanju aktuelnih problema u ZIKS-u sa ministrom pravde Pažin Zoranom, sekretarkom ministarstva Stanišić Nadom, direktoricom Natašom Radonjić i direktorom Tomić Milanom.

Na sastanku je bilo riječi o izmjena Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti gdje je ocijenjeno da je radna grupa pripremila korektan tekst izmjena, u koji je uključen i predlog zvanja za sve službenike van službe obezbjeđenja, što je u budućnosti osnov za izradu uredbe o koeficijentima. Postignuta je saglasnost da je neophodno regulisati odlazak u penziju po povlašćenim uslovima, ali je izostao jasan stav ministra da li će u potpunosti podržati aktuelni predlog radne grupe, navodno iz razloga zahtijeva Svjetske banke da se smanji broj penzionera, odnosno broj razloga za prijevremene penzije.

Kada je u pitanju Kolektivni ugovor, isti je pripremljen za slanje nadležnim institucijama, te je dogovoreno da kada se bude obrazlagao pred ministarstvom finansija tu bude i predstavnik sindikata. Načelno smo dobili saglasnost ministra Pažina na iznos koji bi trebao da optereti budžet putem kolektivnog ugovora.

Kada se radi o stambenoj problematici očekujemo veoma brzi oglas za podijelu 3 stana na Starom aerodromu, u skladu sa najnovijom odlukom Vlade CG, a četvrti stan će se veoma brzo opredjeliti za raspodijelu, nakon sprovedenih procedura. Stanovi će biti renovirani od strane Uprave za imovinu i raaspodijeljeni po pravilniku koji je sada aktuelan za državne službenike i namještenike. To znači da će pravo da se jave na oglas imati svi zaposleni u ZIKS-u osim direktora i pomoćnika direktora. Takođe je postignuta načelna saglasnost da se obezbjede sredstva za PODJELU KREDITA ZA ADAPTACIJU I DOVRŠAVANJE INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA u skladu sa odlukom Vlade CG iz 2000-te godine o prodaji stanova i podjeli kredita. 

Zbog problema koji je nastao za jedan broj zaposlenih povodom beneficiranog radnog staža zadatak da sačini informaciju i predlog rješavanja istog, dobio je direktor Tomić Milan.

Povodom suđenja kolegama i veoma čestih optužnica za torturu i mučenje postignuta je saglasnost da je potrebno uspostaviti saradnju sa nadležnim tužilaštvom i sudovima, kako bi se jasno precizirala granica između zakonite primjene sredstava prinude i oblika torture i mučenja te da se obavezno uđe u organizovanje kontinuirane zajedničke obuke i seminara sa ovom temom. 

Ministar Pažin obećao je skori sastanak predstavnika Vlade Crne Gore sa rukovodstvom Sindikata uprave i pravosuđa a povodom zaključaka koji su usvojeni na nedavno održanoj Opštoj konferenciji Sindikata uprave i pravosuđa.

668

Ostavite komentar