ODBOR

Odbor za tumačenje i praćenje primjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa sastavljen je od četiri člana, od kojih su dva člana delegirana od strane Vlade Crne Gore, a dva od strane reprezetativnog Granskog Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Sastav Odbora:

Saša Šimun – predsjednik

Almin Hodzić – član

Olga Uskoković – član

Maja Rašović – član

418