ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM PRAVDE MARKOM KOVAČEM

Delegacija Sindikata uprave i pravosuđa CG u sastavu Nenad Rakočević predsjednik, Saša Šimun šef pravne službe, Milan Ilibašić predsjednik SO ZIKS-a i Dijana Milić predsjednica SO Ministarstva pravde održali su sastanak sa Ministrom pravde Markom Kovačem i Sekretarkom Ministarstva Andrijanom Medojević.

Razgovori i dogovori su vođeni povodom kolektivnih ugovora ili konkretno Granskog kolektivnog ugovora, odnosno kolektivnih ugovora kod poslodavca za zaposlene u sudovima, tužilaštvima i UIKS-u.

Na veoma konstuktivan način razrađene su teme donošenja važnih novih Zakona i to Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektrou, Zakona o sindikatima, Zakona o štrajku.

Ministra Kovača predstavnici sindikata upoznali su sa namjerama pokretanja aktivnosti povodom direktnog učestvovanja u pregovorima za uvećanje zarada, kao i vraćanja toplog obroka i regresa, odnosno vraćanja minulog rada na penzijski staž osiguranja za zaposlene u UIKS-u i Službama zaštite i spašavanja, gdje smo od njega dobili podršku za sve svoje planove.

Na dugom i sadržajnom sastanku dogovorene su dalje zajedničke aktivnosti i koraci, sa dinamikom njihove realizacije.

843