Održan sastanak predstavnika Sindikata sa ministrom rada i socijalnog staranja

Na poziv ministra rada i socijalnog staranja g-dina Kemala Purišića a na inicijativu Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore juče je u prostorijama Ministarstva održan sastanak kome su prisustvovali ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, direktor Direktorata za rad Zoran Ratković i predstavnici  Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, predsjednik Nenad Rakočević, potpredsjednik Saša Šimun i predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović.

Na sastanku je razmatran kvalitet normativnih rešenja iz oblasti rada i zaštite na radu te njihovoj striktnoj primjeni (Zakon o radu, Zakon o zaštiti i i zdravlju na radu, Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, evidencijama iz oblasti rada i dr.) sa akcentom na mobing.

Tokom razgovora akcenat je stavljen na Zaključke koji su usvojeni na Opštoj konferenciji Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore koja je održana početkom maja 2018. godine a odnose se na Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i definisanje koeficijenata i visine zarade kroz mogućnost kolektivnog pregovaranja. Takođe, razgovaralo se o umrežavanju zaposlenih u vladinim službama i ministarstvima u granski Sindikat uprave i pravosuđa kako bi se na takav način transparentno, pravično i realno rješavali problemi najvećeg broja zaposlenih – stambeno pitanje uz obavezu izdvajanja određene visine sredstava od strane poslodavca za te potrebe. Jedna od tema o kojoj se razgovaralo bila je pokretanje inicijative o izradi Zakona o sindikatima.

Na sastanku su predstavnici Sindikata upoznali ministra Purišića o namjeri amandmanskog djelovanja na predlog izmjena i dopuna Zakona o PIO a kako bi na taj način pokušali sprovesti odluke Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Na kraju sastanka ministar Purišić je izrazio spremnost da ovakvi sastanci prerastu u redovne i da prihvata sve konstruktivne predloge jer predstavljaju suštinu kvalitetnog dijaloga socijalnih partnera.

647

Ostavite komentar