ODRŽAN SASTANAK SA DIREKTOROM UPRAVE ZA LJUDSKE RESURSE CRNE GORE

U okviru niza sastanaka usmjerenih ka socijalnom i profesionalnom unapređenju statusa službenika i rješavanju velikog broja problema zaposlenih u administraciji, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, danas je u Podgorici održan sastanak predstavnika SUPCG sa direktorom Uprave za ljudske resurse Crne Gore g-dinom Đurom Nikačem. Ispred SUPCG sastanku su prisustvovali predsjednik Nenad Rakočević i kordinator pravnog tima u SUPCG Saša Šimun. Predstavnici sindikata iznijeli su svoje stavove vezane za veoma niske zarade zaposlenih u javnoj upravi i veliki broj različitih problema koji opterećuju službenički kadar. Nakon razmjene mišljenje u vezi sa nizom otvorenih pitanja iz okvira službeničkog sistema prepoznata je potreba i iskazana je puna spremnost obje strane da se u budućim procesima vezanim za reformu javne uprave i poboljšanje statusa zaposlenih na svim službeničkim nivoima poveća stepen razmjene informacija i drugih oblika saradnje između Uprave za ljudske resurse i SUPCG. U tom pravcu SUPCG iniciraće sastanak sa resornim ministarstvom Javne uprave kako bi se konkretizovali oblici saradnje Uprave za ljudske resurse i samim ministarstvom, te na taj način konačno otvorila vrata učešću SUPCG u svim procesima i aktivnostima vezanim za unapređenje statusa zaposlenih i službeničkog sistema u cjelini.

849