Održan sastanak sa Državnim sekretarom Ministarstva pravde Borisom Marićem

Na inicijativu Državnog sekretara Ministarstva pravde Borisa Marića održan je sastanak sa predstavnicima SUPCG predsjednikom Nenadom Rakočevićem i sekretarkom Refadijom Abdić.

Razgovori su vođeni povodom Granskog kolektivnog ugovora, zatim neisplaćivanja zarađenih sredstava zakonom definisanih pripravnosti i dežurstava u sudovima i tužilaštvima, odnosno potencijalnih tužbi koje će organizovati Sindikat uprave i pravosuđa CG.

Na konstruktivnom sastanku se još razgovaralo o podnijetim Ustavnim inicijativama od strane sindikata, kao i rokovima za pregovore i potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora.

1.044