ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM PROSVJETE

U veoma srdačnoj atmosferi održan je sastanak predstavnika Sindikata SUPCG, odnosno Sindikalne organizacije Ministarstva prosvjete sa ministrom Miomirom Mijom Vojinovićevem.

Delegaciju sindikata činili su Vesna Gajević predsjednica, Mladen Bigović član Izvršnog odbora Sindikalne organizacije Ministarstva prosvjete i Nenad Rakočević predsjednik SUPCG.

Kao prvom čovjeku ovog važnog organa ministru Vojinoviću je od strane sindikata prezentovana situacija odnosa i problematike koja je do skoro vladala u ovom ministarstvu. Akcenat je stavljen na pritisak prema predstavnicima sindikata i zaposlenima, kao i radnje koje su preduzimane u cilju zaštite članova, kao i samog sindikata iz ovog Ministarstva. Konstruktivan razgovor rezultirao je razumijevanjem i mogućim dogovorom povodom pitanja koja su procesno pokrenuta pred pravosudnim organima države, a delegirani su i personalni problemi zaposlenih.

Predstavnici sindikata upoznali su Ministra sa problemom različitog tumačenja nove Uredbe o organizaciji državne uprave i koje sve probleme ista može prouzrokovati.

Sastanak je počeo i završio se u jednoj veoma prijateljskoj, razumnoj i otvorenoj atmosferi socijalnih partnera.

925