Održana sjednica Skupštine Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore

U Podgorici je u utorak, 24. jula 2018. godine održana sjednica Skupštine Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore.

Sjednici su pored članova Skupštine Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca prisustvovali potpredsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Saša Šimun i sekretar sindikata Predrag Spasojević.

Članovi Skupštine su jednoglasno usvojili detaljan izvještaj o radu Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca za period od njegovog formiranja jula 2017. godine zaključno sa julom 2018. godine sa posebnim osvrtom na učešće u radu radne grupe za iznalaženje održivog i najoptimalnijeg mogućeg modela za penzionisanje vatrogasaca-spasilaca.

Članovi Skupštine su takođe od strane potpredsjednika SUiP CG Saše Šimuna i sekretara SUiP CG Predraga Spasojevića kao članova radnih grupa upoznati sa aktuelni izmjenama Zakona o PIO, zaradama zaposlenih u javnom sektoru te racionalizacije i optimizacije zaposlenih u javnom sektoru.

Na sjednici su članovi Skupštine jednoglasno za predsjednika Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore reizabrali dosadašneg predsjednika odbora Ratka Pejovića. Takođe je izvršen i izbor novog Izvršnog odbora Strukovnog odbora koji čine pored predsjednika Strukovnog odbora Nikola Đuranović, Radenko Pejović, Zdravko Blečić te predstavnik preduzetnih jedinica Goran Pečurica.

Na sjednici je iskazana spremnost Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore da se u saradnji sa drugim zainteresovanim sindikatima iz obje sindikalne centrale u narednom periodu definišu i dogovore dalji koraci u svijetlu najnovijih Izmjena zakona o PIO te je sledeća Skupština Strukovnog odbora zakazana za četvrtak, 2. avgusta 2018. godine.

676

Ostavite komentar