ODRŽANI DESETI JUBILARNI SPORTSKI SUSRETI SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA JUGOISTOČNE EVROPE

U periodu od 21. do 24. septembra 2017. godine u Budvi održani su Deseti jubilarni sportsko rekreativni susreti Sindikata uprave i pravosuđa Jugoistočne Evrope, na kojima su učestvovali Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore ( domaćin susreta ),  Sindikat UPOZ Makedonije, Sindikat pravosuđa Srbije, Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH i Sindikat uprave Republike Srpske.

Goste i učesnike susreta pozdravili su čelnici Sindikata učesnika igara a iste je u ime grada domaćina otvorio potpredsjednik opštine Budva Veselin Marković.

Pored takmičarskog karaktera sportski susreti su bili prilika za upoznavanje, druženje i zabavu te planiranju budućih zajedničkih aktivnosti.

Tako su u okviru susreta održani su i sastanci lidera Sindikata i njihovih saradnika, u cilju organizacije sledećih susreta gdje će domaćin biti Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, koji će naredne susrete organizovati u Neumu.

Na osnovu inicijativa iz prethodnog perioda koje je pokrenuo predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić, započet je dijalog o revidiranju dosadašne Povelje o saradnji ovih sindikata, te je postignut zaključak da Sindikat uprave Republike Srpske pripremi novi nacrt Deklaracije o saradnji koja će znatno izmjeniti saradnju ovih sindikata, a koji će biti proslijeđen sindikatima na razmatranje u narednim danima.

Nakon pripreme Deklaracije, sindikati će pozvati i Sindikat uprave Srbije i Sindikat državnih službenika i namještenika u zajedničkim organima BiH da se priključe budućoj saradnji.

Planirano je da se u narednom periodu održi novi sastanak lidera ovih Sindikata, koji će se održati u Banja Luci, a na kome bi se nacrt Deklaracije uobličio u konačnu verziju dokumenta kojim će se regulisati niz drugih zajedničkih aktivnosti ovih sindikata.

457

Ostavite komentar