OGLAS za knjigovodstvene usluge

U skladu sa odlukom Glavnog Odbora 408- 453 / III donijetoj na sjednici 9.10.2018.godine,

Raspisuje se

OGLAS

Za prikupljanje ponuda vođenja finansijskog knjigovodstva Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Najbolji ponuđač će za Sindikat uprave i pravosuđa CG obavljati sledeće:

– knjiženje prihoda, troškova, blagajne i ostalih knjigovodstvenih kategorija, kao i kontiranje istih u Glavnu knjigu, shodno međunarodnim računovodstvenim standardima

– izrada i predaja godišnjih obrazaca: M4,

 – izrada godišnjih obračuna i predaja istih u:

1. Poresku Upravu najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu i

2. Privredni Sud do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

– predstavljanje pred organima finansijske inspekcije, uz saglasnost naručioca usluga.

– čuvanje tajnosti podataka.

Knjigovodstvena dokumentacija obuhvata:

– ulazne račune ili fakture (dokument koji izdaje dobavljač prilikom isporuke proizvoda/usluge),

– izlazne račune ili fakture (dokument koji izdaje naručilac usluga prilikom isporuke proizvoda/usluge),

– izvode iz svih banaka kod kojih naručilac usluga ima otvoren žiro račun,

– knjižna odobrenja, nivelacije, popise, ugovore  račune za troškove, kao i svu ostalu dokumentaciju koja je vezana za poslovanje.

Ugovor će se potpisati na određeno vrijeme od 24 mjeseca, a ako se ugovorene strane dogovore o nastavku saradnje, sklopiće se novi ugovor.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 020/230-125

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je zaključno sa danom 31.12.2018. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Naručilac će u roku od 30 dana obavijestiti ponuđače o ishodu Oglasa.

Ponude treba dostaviti poštom, na emajl adresu supcg@sindikat.me, ili neposredno na adresu: Novaka Miloševa broj: 29/3, Podgorica.

Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.

Sindikat uprave i pravosuđa CG

Glavni Odbor

Predsjednik

Rakočević Nenad

619

Ostavite komentar