Penzioner glasao protiv povećanja penzije

Predsjednik Saveza udruženja penzionera Branko Vešović rekao da nije upoznat sa dešavanjima i da je upravo Radulović kvalifikovan i delegiran da ih predstavlja u radnoj grupi za izmjene Zakona o PIO

Predstavnik Saveza udruženja penzionera, Miodrag Radulović, glasao je kao član radne grupe za izmjene Zakona o PIO protiv predloga sindikata da se minimalna penzija poveća sa trenutnih 125 eura.

Nijesmo uspjeli stupiti u kontakt sa Radulovićem i saznati zašto je odbio predlog Sindikata, dok je predsjednik Saveza udruženja penzionera Branko Vešović rekao da nije upoznat sa dešavanjima i da je upravo Radulović kvalifikovan i delegiran da predstavlja njihovo nevladino udruženje u radnoj grupi.

Član radne grupe, Predrag Spasojević iz Sindikata uprave i pravosuđa je rekao da je član Saveza udruženja penzionera bio protiv tog predloga.

On je i na konferenciji za medije u petak kazao da su Vlada, poslodavci i predstavnik penzionera glasali protiv predloga o povećanju penzije.

Prema riječima Spasojevića,minimalna penzija od 125 eura nije dostojna života. On smatra da penzija mora biti najmanje 200 eura i da treba da iznosi 70 odsto mininalne zarade, koju treba povećati sa 193 na najmanje 250 eura.

Na radnoj grupi traženo je i da se visina najniže penije utvrdi na način što se procijenjena vrijednost mininalne potrošačke korpe, po izvještaju Zavoda za statistiku, u prva tri mjeseca tekuće godine množi sa 40 odsto.

Određivanjem visine najniže penzije 40% od vrijednosti minimalne potrošačke korpe ostvaruje se svrha najnižih primanja. Svrha najnižih primanja je upravo mogućnost korisnika da se od tog primanja održi u životu. Prostom računicom će se doći do minimum održivog života, penzioneri moraju da plate struju, vodu, telefon, televiziju, da se hrane, održavaju higijenu, kreću makar po gradu, liječe (nabavljaju lijekove koji danas nisu nimalo jeftini), imaju društveni život, obiđu unuke i ostle članove porodice. Sasvim je jasno da je to u potpunosti ograničeno sa ovako određenom visinom penzije.

Predog za povećanje minimalne zarade koji je u toku, bi obezbijedio povećanje prihoda po osnovu doprinosa u većem obimu nego što je to potrebno da bi se ova norma sprovela, piše u predlozima Saveza sindikata.

Važeći Zakon o PIO predviđa da se najniža starosna penzija određuje do kraja trećeg mjeseca, za tekuću godinu.

Najniža penzija u Crnoj Gori, nakon usklađivanja penzija od 1. januara ove godine, iznosi 125,63 eura.

Penziju nižu od 193 eura, koliko iznosi minimalna zarada u Crnoj Gori, prošle godine je primalo čak 37.119 penzionera.

Izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je predložila Vlada, predviđeno je da se u penziju tek sa 65 godina života, iako je znatno ranije ispunjen uslov od 40 godina staža.

Javna rasprava do 6. septembra, protest 21. avgusta

Javna rasprava o izmjenama zakona o PIO biće otvorena do 6. septembra, iako su iz sindikata tražili da se taj rok produži zbog godišnjih odmora.

Vatrogasci i policajci ZIKS-a najavili su protest za 21. avgust, uz obrazloženje da je nacrt zakona katastrofalno loš po radnike, a pogotovo za one sa beneficiranim radnim stažom.

U Sindikatu uprave i pravosuđa smatraju da se nacrtom zakona ukida beneficirani radni staž i pitaju se da li službe, poput vatrogasne i policije, mogu da budu efikasne ako zaposleni idu u penziju tek sa 65 godina.

Izvor: Vijesti

607

Ostavite komentar