POČELI RAZGOVORI OKO GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Delegacija SUPCG održala sastanak sa predstavnicima Vlade oko Granskog kolektivnog ugovora i implementaciji sporazuma Stambene zadruge

Predstavnici SUPCG Nenad Rakočević i Saša Šimun održali su početni sastanak sa predstavnicima druge strane koju su činili ministri finansija Novica Vuković i pravde Andrej Milović sa svojim saradnicama državnom sekretarkom i direktoricom direktorata Jovanom Nišavić i Snežanom Mugošom.

Razgovori su vođni na bazi gdje su predstavnici sindikata obrazlagali i upoznali drugu stranu o suštini sadržine potpisanog GKU, zatim pokrenutim procesima pred nadležnim institucijama, kao i Stambenoj zadruzi Odgovornost. Detaljnija razrada pojedinačnih normi i međusobnih obaveza, kao i ostale bitne teme nastavit će se već početkom sledeće nedelje kada će se održati naredni sastanak. Može se zaključiti da su napravljeni određeni bitni pomaci.

Već sjutra se nastavljaju razgovori na radnim grupama povodom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o državnim službenicima i namještinicima.

513