POTPISAN PRVI POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR U CRNOJ GORI

Prvi pojednačni kolektivni ugovor kojim se uređuju dodatna prava zaposlenih u organima Opštine Pljevlja, koji je ujedno i prvi ugovor ove vrste u Crnoj Gori, potpisan je danas u prostorijama Kabineta Opštine Pljevlja.

Pojedinačni kolektivni ugovor za Opštinu Pljevlja potpisali su Igor Golubović, predsjednik Opštine Pljevlja i Mira Čavić-Starovlah, predsjednica Reprezentativne sindikalne organizacije organa lokalne uprave Opštine Pljevlja.

Kolektivnim ugovorom za Opštinu Pljevlja su Reprezentativna sindikalna organizacija organa lokalne uprave i Opština Pljevlja u skladu sa važećim i obavezujućim zakonskim propisima, kako domaćeg zakonodavstva, tako i međunarodnim konvencijama iz oblasti rada, uredile prava iz radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika opštine Pljevlja, prava i obaveze poslodavca prema zaposlenim, kao i međusobna prava i obaveze ugovornih strana i to iz oblasti zasnivanja radnih odnosa, raspoređivanja zaposlenih, stručnog obrazovanja i osposobljavanja, usavršavanja i napredovanja, radnog vremena, odmora i odsustva, mirovanja iz prava radnog odnosa, zaštite na radu, zarada, naknade zarada i ostalih primanja, prestanka potrebe za radom zaposlenih, položaja zaposlenih u posebnim službama, uslova za rad sindikata, kao i drugih pitanja od značaja za međusobne odnose ugovornih strana.

Ugovor se primjenjuje na zaposlene u Sekretarijatima, Direkcijama, Upravama, Stručnim i Posebnim službama Opštine Pljevlja.

Između ostalog, Ugovorom su definisana druga primanja u dijelu dodjeljivanja jubilarne novčane nagrade zaposlenim povodom neprekidnog rada u organima ili službama lokalne uprave, koja će se isplaćivati u okviru obilježavanja Dana opštine Pljevlja svim zaposlenim koji u toj kalendarskoj godini, na osnovu podataka iz Centralne kadrovske evidencije, steknu uslov za isplatu jubilarne nagrade. Kolektivni ugovor potpisan je na neodređeno vrijeme, a Ugovor stupa na snagu od 1. januara 2022. godine.

Cjelokupan Kolektivni ugovor za Opštinu Pljevlja možete pročitati ovdje.

Izvor: pljevlja.me

1.401