Predstavnici Sindikata Uprave i Pravosuđa uzeli učešće na okruglom stolu o Nacrtu zakona o državnim službenicima i namještenicima

Danas je u organizaciji Ministarstva javne uprave, a uz podršku UNDP-a održan okrugli sto o Nacrtu zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Predstavnici sindikata uprave i pravosuđa su po pozivu učestvovali na okruglom stolu ili javnoj raspravi o nacrtu zakona o državnim službenicima i namještenicima, gdje su imali i više nego zapaženo konstruktivno izlaganje i komentare na nacrt i gdje su veoma budnim držali pažnju ostalih učesnika.

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o državnim službenicima i namještenicima, počela je 26. juna 2017. godine, objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, teksta Nacrta zakona sa obrazloženjem i Programa javne rasprave na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e – uprave.

511

Ostavite komentar