PREDSTAVNIK SUPCG PRISUSTVOVAO SKUPŠTINSKOM ODBORU ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDŽET

Izvor: DAN

Predsjednik SUPCG Nenad Rakočević prisustvovao je danas sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet gdje je naveo da su zarade u upravi i pravosuđu među najmanjim u regionu.

Rekao je da je intencija SUPCG prema Budžetu da on bude prilagodiv njihovim nasušnim potrebama, a one su usklađene sa inflacijom.

Dvadeset hiljada zaposlenih sa članovima njihovih porodica nije mala brojka ove države. Zahtjevamo da se izađe u susret našim zahtjevima vezanih za granski kolektivni ugovor.

„Tražimo da se usklade zarade sa programom Evropa sad i minimalnom zaradom, ne tražimo uvećanje, tražimo samo usklađivanje“, rekao je Rakočević.

Sjednici odbora su prisustvovali poslanici članovi Skupštinskog odbora, Ministar finansija Aleksandar Damjanović, kao i Direktor direktorata za budzet Bojan Paunović. Odboru su takođe dali svoj doprinos i bitni predstavnici institucija iz realnog i državnog sektora.

Izvor: Dan

670