Rakočević: Dragović isključen iz Sindikata uprave i pravosuđa, potrošio 61 hiljadu eura bez pokrića

Predsjedništvo Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore je juče na vanrednoj sjednici donijelo odluku da izađe sa saopštenjem za javnost u vidu demantija na tekst o formiranju sindikata državnih uprava i lokalnih samouprava na čijem je čelu Goran Dragović i izjavama koje su propratile pomenuti tekst.

„Predsjedništvo je na redovnoj sjednici u srijedu 15.11.2018.godine donijelo odluku da na osnovu informacija o aktivnostima Gorana Dragovića i neplaćanja članarine statutarno isključimo i njega i njegovu sindikalnu organizaciju iz našeg Granskog sindikata, samim tim iz Saveza Sindikata, a da to potvrdimo na Glavnom odboru.

Činjenice sa kojim raspolažemo je da Sindikat uprave i pravosuđa, osim dvojice predsjednika manjih sindikalnih organizacija koji su nam usmeno saopštili da su potpisali papir za nekakvu saglasnost, nema nikakvu drugu zvaničnu potvrdu niti informaciju, a kamoli neophodnu odluku njihove Skupštine, a to je neophodno izjašnjavanje svih članova te sindikalne organizacije o eventualnom izlasku iz našeg sindikata. Tako su u određenim medijima izašle strašne neistine i o broju sindikalnih organizacija, a na kraju i o samom činu osnivanja te nove skupine. Prema preciznim saznanjima u čijem smo posjedu je da nikakvog sastanka makar njih troje nije bilo, a kamoli da su navodnih trideset donijeli odluku, odnosno negdje skupa zvanično sjeli, već je Dragović sa jednim papirom vitlao i obilazio Crnu Goru.

Takođe prema preciznim informacijama niti jedna sindikalna organizacija od navodnih lažnih, nemogućih trideset, za koje ni ne znamo koje su, nije održala niti izvršni odbor, a kamoli skupštinu te nam dostavila odluku. Tačno je samo da su pozivani predsjednici mnogih sindikalnih organicija, te da je na njih vršen pritisak i od Dragovića i od nekih njihovih starješina da potpišu nekakvu saglasnost, što su skoro svi odbili.

Ukoliko određene starješine organa nastave sa miješanjem u rad sindikata, biće javno označeni i prozvani, a o dosadašnjem njihovom uplitanju biće obaviještene sve međunarodne sindikalne organizacije, obavjestićemo Evropsku komisiju pri Crnoj Gori, kao i sve diplomatske predstavnike drugih zemalja kod nas. Ako smo protiv direktora Nacionalnih parkova podnijeli krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu, ako smo prozvali direktora poreske uprave za nepotizam i nenamjensko trošenje sredstava, ako smo nadležnim državnim nivoima prema javnom pozivu premijera Markovića prijavili nekog direktora zbog zloupotreba i mobinga, sve to ne znači da su ostale starješine organa isti, te bi valjalo da pojedini prekinu sa pritiscima.

Sindikat uprave i pravosuđa na čelu sa rukovodstvom je prepoznat u čitavoj Crnoj Gori kao jedan od malog broja sindikata koji iskreno i iz sve snage se bori za poboljšanje statusa svih svojih članova. Za nepune dvije godine uvećali smo svojim radom članstvo sa 40 na 70 sindikalnih organizacija i nema adrese direktora organa, niti kabineta ministra gdje je tražen razgovor i dogovor, a da nismo uvaženi i ispoštovani.

Međutim naš progres ne prate oni vjekovni sindikalci, čiji se rad zasniva samo na ličnim interesima i uvećanju lične imovine. Takav je primjer i Gorana Dragovića predsjednika sindikata opštine Podgorica, protiv kojeg se zbog krivičnih djela zloupotreba ogromnih sindikalnih sredstava u Specijalnom državnom tužilaštvu nalazi formiran predmet za podizanje optužnice. Samo jedan podatak je mislimo dovoljan, podigao je i potrošio  61 100 eura gotovine bez ikakvog pokrića papirima, a sve one druge primjere zloupotreba kojih zvanično po izvještaju revizorske kuće o njegovom poslovanju ima jedan pun kamion, iznijećemo u budućnosti ako bude potrebno, jer je i ovoliko vjerujte degutantno i ponižavajuće, gdje će čitalac ovih redova reći, opet se sindikalci blate i bave samim sobom.

Prije pola godine iz ogromnog nezadovoljstva prema Dragoviću i njegovom radu kao predsjednika sindikalne organizacije Glavnog grada članstvo je odlučilo i formiralo novi sindikat u Glavnom gradu koji je već stekao status reprezetativnog sindikata, dok se zbog ogromnog gubitka svojih članova i prelaska u drugi novi sindikat sada postavlja u pitanje reprezentativnost Gorana Dragovića, samoproglašenog v.d. predsjednika i organizatora ovog novog fantomskog sindikata .

Gospodin Dragović je, javnost bi trebala da zna, predsjednik strukovnog odbora zaposlenih u lokalnim samoupravama Crne Gore, te je sa te pozicije imao punu moć i nezavisnost da uradi nešto dobro za svoje članove iz svih opština, ali kako je radio u matičnoj sindikalnoj organizaciji, nastavio je sa radom i ovdje, te na kraju nema nikakvih rezultata, a na insistiranje glavnog odbora SUPCG zakazao je samo jednu sjednicu u toku svog mandata, inače ne bi ni tada.

Kolika je transparentnost i sloga u Sindikatu uprave i pravosuđa najbolje govori da smo u 90% donošenja odluka bili jednoglasni, što znači da je Goran Dragović glasao kao i svi, a posebna veličina našeg sindikata je što niko niti zna niti je ikoga ikada pitao šta je ni po vjeri ni po nacionalnosti ni po bilo kojoj drugoj pripadnosti, već smo svi bili jedinstveni na putu sindikalne ideje i svih ostalih aktivnosti. Ako je kako tvrdi pomenuti gospodin Dragović naš sindikat opozicioni sindikat onda je i on opozicioni udarnik jer je pored glasanja kao svi mi, najčešće on bio i najagresivniji u svojim napadima prema poslodavcima na svim nivoima, što imamo dokumentovano i video i zvučno, tako da ne znamo kome dotični ne govori istinu, ili sebi ili drugima.

Ovakav nedostojan napad na predsjednika našeg sindikata je u stvari napad na nas sve, ovakav nemoralan i perfidan način rada u pokušaju nekakvog izdvajanja je pokušaj dotičnog gospodina da spasi samog sebe jer gubi svoj sindikat i možda određene benefite i honorare.

Da sadašnje rukovodstvo našeg sindikata radi kako ne treba, postoji legitiman način provjere povjerenja i potvrde rada ili nerada, a to je iniciranje Kongresa odnosno novih izbora, a gospodin Dragović očito nije imao hrabrosti da to inicira .

Prema dugoročnom planu je dogovoreno da se izradi i usvoji potpuno novi statut našeg sindikata, koji samim tim uslovljava i novi prijevremeni kongres, tako da ćemo sada posebno zbog ove trenutne situacije na prvom glavnom odboru donijeti odluku o sazivanju vanrednog kongresa, usvajanju novog statuta i provjeri povjerenja rukovodstvu.

Kao što se može vidjeti mi ne bježimo od novih izbora, potpuno legitimno ćemo vrlo brzo svakom pružiti priliku da se izjasni i da kaže što god hoće, jer na kongresu svoje mišljenje daju direktno članovi, a ne samo predsjednici sindikalnih organizacija.“

642

Ostavite komentar