Rakočević: Neviđeno postupanje direktora u Upravi za sport i mlade

Sindikat uprave i pravosuđa obratio se zvanično predsjedniku Vlade i Ministarki javne uprave, digitalnog društva i medija u cilju hitnog stopiranja procesa donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Uprave za sport i mlade, kazao je predsjednik Sindikata Uprave i pravosuđa CG Nenad Rakočević.

Zaposleni odnosno Sindikalna organizacija Uprave za sport i mlade koja je članica našeg granskog sindikata obratila nam se u dijelu intervencije, odnosno hitnog reagovanja i zaštite njihovih prava, jer je namjera i predlog vršioca dužnosti direktora ovog organa Marka Begovića da 40% službenika Uprave ostavi bez posla, kazao je Rakočević.

– Stvarni, a pogotovo realni razlozi za ukidanje radnih mjesta ne postoje, jer nije ukinut dio poslova organa niti je djelokrug nadležnosti preuzet od strane nekog drugog državnog organa, dodatno, ne postoji ni važeći akt Vlade Crne Gore koji sadrži obavezu za smanjenjem radnih mjesta u Upravi za sport i mlade – objasnio je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa.

Kazao je i da je značajno  pomenuti da su sredstva za zarade u budzetu za 2022.godinu obezbijeđena za sve službenike i dodao da je poslednji Pravilnik o sistematizaciji Uprave za sport i mlade donijet prije par mjeseci, pa zvuči, kako kaže, nevjerovatno da se situacija u ovom trenutku dijametralno izmjenila.

– Kontradiktorno je i to što v.d. direktor Begović predlaže smanjenje broj radnih mjesta, a sa druge strane u kontinuitetu se povećava broj službenika u ovom organu koje za potrebe Uprave za sport i mlade ustupa Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na čijem je čelu Vesna Bratić – naglašava Rakočević.

Prema njegovim riječima izgovori rukovodstva Uprave i Ministarstva da je riječ o reformskom procesu samo su fasada za otpuštanje određenog broja službenika, za čiju se realizaciju evidentno ne biraju načini i sredstva.

– Da situacija bude dramatičnija i nehumanija odgovorni iz pomenute uprave i resornog ministarstva planiraju otpuštanje čak i dvije trudnice, dvije buduće majke – ističe Rakočević.

Kako ovaj slučaj nije izolovan i da isti nije prvi pokušaj v.d. direktora Begovića da izvrši pritisak i određeni mobing prema zaposlenima ovog organa, jasno se može vidjeti u njegovim nezakonitim odlukama o upućivanju na rad službenika Uprave u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali je nakon obraćanja zaposlenih upravnoj inspekciji, odustao i predmetne odluke stavio van pravne snage, jasan je on.

Kako kaže „Da je fotelja opijat, pa se rezon pogubi u samoljublju dokazuju i prethodno navedeni primjeri“.

Odgovorni funkcioneri iz Ministarstva i Uprave morali su znati da eventualna optimizacija radnih mjesta mora proći proceduru mjerenja i cijenjenja količine i kvaliteta obrađenih referata radnih mjesta, zatim se moraju provjeriti godišnje ocjene o kvalitetu rada zaposlenih, a kao jedan od uslova je i provjera zapošljavanja, odnosno da li je ispoštovana procedura raspisivanja javnog ili internog oglasa i način odnosno zakonitost dalje realizacije procedura, ističe predsjednik Sindikta Uprave i pravosuđa.

Međutim, kako kaže, ako se uzme u obzir provjera ispunjavanje uslova zapošljavanja i rada, v.d. direktor Marko Begović je lično za sebe otvorio Pandorinu kutiju, jer se onda dovodi u pitanje ispunjavanje uslova njega samog za poziciju direktora organa.

Kazao je da je ovu anomaliju konstatovala i državna upravna inspekcija, a sa ovom situacijom tražiće se i odgovornost onih koji su ga delegirali i postavili na pomenutu funkciju , odnosno postavlja se pitanje odgovornosti još iz razloga zašto nije provjeren njegov radni angažman sa punim radnim vremenom na još dva radna mjesta. 

Činjenično stanje svodi se na pitanje zašto gospodin Begović još obavlja ovu funciju, a samim tim diskutabilna je i zakonitost čitavog procesa izrade Pravilnika sistematizacije radnih mjesta ovog organa. ističe. 

Kako kaže „U saznanju smo da je, nakon ovog nalaza upravne inspekcije pitanje njegove zakonitosti obavljanja funkcije dodatno pokrenuto kod inspekcije rada, Agencije za sprječavanje korupcije i ostalih nadležnih institucija“.

Sindikat uprave i pravosuđa CG će organizovati tužbe i podnijeti krivične prijave, ako se sprovedu i realizuju planirane aktivnosti Ministarstva i v.d. direktora Uprave za sport i mlade, jer će za razliku od prošlosti neko morati da odgovara za eventualnu ogromnu materijalnu štetu koja će u konačnom leći na pleća države i građana Crne Gore, poručio je Rakočević.

1.086