REAGOVANJE RATKA PEJOVIĆA na članak objavljen na portalu Analitika od 8. 08. 2017. sa naslovom: Strukovni sindikat vatrogasaca CG: Ograđujemo se od izjava Ratka Pejovića

Članak sa portala Analitika od 8. 08. 2017. godine

Strukovni sindikat vatrogasaca Crne Gore (SSVCG) se ograđuje od izjave predsjednika Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore, Ratka Pejovića da vatrogasci koji su u prethodnom periodu danonoćno bili na terenu nijesu dobili sve prinadležnosti koje ih po zakonu sleduju, odnosno dnevnice i naknade za prekovremene sate. Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Ratko Pejović, predsjednik nedavno formiranog,  činjenica je da je pravo svakog zaposlenog da se sindikalno organizuje i opredjeljuje, iz čega proizilazi i pravo svakog vatrogasca-spasioca da se sindikalno učlani u onaj sindikat za koji misli da će na najbolji način zastupati njegove profesionalne i lične interese. Međutim, krajnje je nekorektno od kolege koji je prije 30-ak dana formirao strukovni odbor vatrogasaca-spasioca pri sindikatu  Uprave i pravosudja da daje izjave kojim se lažno predstavlja kao neko ko je ostvario određena prava vatrogascima-spasiocima i ko je pokrenuo određene inicijative, kao što je npr. inicijativa za povećanje koeficijenta za zanimanje vatrogasac-spasilac na 5,1.

Kolega Pejović veoma dobro zna da je, isključivo mukotrpnim decenijskim radom i zalaganjem SSVCG, kroz dvije promjene Zakona o zaštiti i spašavanju, zaštićena i dovedena na pravi nivo profesija vatrogasaca, koji su sada i spasioci. U tom periodu uspjeli smo da zaštitimo beneficirani radni staž u trajanju četiri mjeseca za godinu dana efektivnog rada, koji nam je osporavan, a koji smo morali da štitimo i u postupku pred Ustavnim sudom. Osim toga, najnovijim izmjenama Zakona vraćen je naziv profesiji vatrogasca-spasioca, čime smo stvorili pretpostavku da se ovo zanimanje kao posebno prepozna Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U tom smislu SSVCG je podnio inicijativu Vladi i Ministarstvu finansija da se u Zakon o zaradama uvrsti  zanimanje vatrogasac-spasilac sa koeficienta 4,1 na 5,1. Takodje smo ovim zakonom izborili povećanje zarade na osnovu opasnosti na poslu u visini najmanje 20%, te pravo na 10% zarade po času za pripravnost kod kuće , što je većine opština već primijenila, a očekujemo da to uskoro primijene in sve druge opštine. Kao posebnu zaslugu SSVCG ističemo to što je Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano da uniforme, zaština i spasilačka oprema moraju biti iste za sve vatrogasce-spasioce u Crnoj Gori, što će podzakonskim aktom, koji će stupiti na snagu u januaru 2018.g., definisati Ministarstvo unutrašnjih poslova. Istim aktom Ministarstvo će definisati zvanja, oznake zvanja, nagrade i priznanja za vatrogasce-spasioce, a predstavnici SSVCG već učestvuju u procesu izrade tog akta.

Ovom prilikom moramo da istaknemo i činjenicu da je SSVCG u svim gore navedenim aktivnostima imao korektnu saradnju, razumijevanje i pomoć od Direktorata za vanredne situacije i  skupštinskog odboroa za bezbjednost i odbranu”, zaključili su u saopštenju.

REAGOVANJE RATKA PEJOVIĆA

Kolege, vatrogasci spasioci iz Strukovnog sindikata vatrogasaca CG,

demantovati ili ograditi se od izjave kolege vatrogasca spasioca koji govori istinu koja je provjerena i lako provjerljiva nije korak u pravcu buduće saradnje. Ili to možda govori o vašoj neinformisanosti i lošoj komunikaciji sa bazom. Tačno je kolege vatrogasci spasioci da smo novoosnovani strukovni odbor vatrogasaca spasilaca.

A pitate li se zašto smo novoosnovani!? Pa naravno, svakom dobronamjernom je jasno. Kada postoji neko ko je decenijski a da pri tom ne postigne skoro pa ništa, ljudi shvate da se mora formirati nešto novo koje će postići mnogo više a za vrijeme koje je kraće od decenije.

Tačno je da je naš odbor formiran prije 30-tak dana i tačno je da je pokrenuo određene inicijative ali nije tačno da se predstavljam kao neko ko je ostvario određena prava vatrogascima spasiocima. Ali hoću. Mnogo brže i više od vas. Tuđe zasluge ako ih taj neko i ima ne želim pripisivati sebi.

Govorite od decenijskom mukotrpnom radu. O tom radu toliko da je vatrogasac spasilac i poslije decenije vaše borbe kroz nedavno usvojeni Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru prepoznat kao namještenik ili u najboljem slučaju viši referent iz kojih crpi svoja prava po pitanju ličnog dohodka. Vi ste naravno poslije decenije borbe stvorili pretpostavke da se zanimanje vatrogasac spasilac prepozna u pomenutom zakonu. Svima je jasno šta znači stvorena pretpostavka a šta sama realizacija.

Konačno, poslije decenije vaše borbe izborili ste se za povećanje zarade ( koje zarade i na koju osnovicu ) za najmanje 20 %. Zaboravljate da su pojedine kolege vatrogasci u Crnoj Gori imali dodatak 30 % pa će sad imati manji dodatak dok opet druge kolege vatrogasci nijesu imali niti 1 % uvećanja.

Dičite se zaslugom na izboreno pravo na 10 % zarade po času za pripravnost kod kuće. Znate li koliko će kolega vatrogasac spasilac za tu obavezu tokom mjeseca ponijeti kući? Reći ću vam, nominalno 23 evra.

I na kraju, još jedna vaša “zasluga”. Izborili ste se pa je Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano da uniforme, zaština i spasilačka oprema moraju biti iste za sve vatrogasce spasioce u Crnoj Gori. Lijepo a da li mislite da je to u ovom trenutku pored svih drugih problema bitno za vatrogasca spasioca u Crnoj Gori.

E sad kolege iz Strukovnoh sindikata vatrogasaca…

Da li znate koliko je zaposlenih kolega vatrogasaca u pojedinim lokalnim Službama zaštite u Crnoj Gori? U prvi mah bi se moglo reći da to i nije posao sindikata da istražuje. Djelimično tačno! Ali s druge strane pretpostavljate li kakve traume preživljavaju naše kolege vatrogasci spasioci koji rade po jedan, dva ili tri u dežurnoj smjeni očekujući da pozvoni dežurni telefon kao poziv za intervenciju po svim vrstama rizika koje obavljamo. Šta ste uradili povodom toga za deceniju svoga djelovanja.

Da li znate koliki su lični dohodci naših kolega, da li su ujednačeni i redovni? Mi znamo. Plate vatrogasaca u Crnoj Gori danas su od 250 do 400 eura sa svim dodacima i kasne po nekoliko mjeseci. Šta ste vi uradili da tako ne bude za deceniju svoga djelovanja.

Da li znate sa kakvom opremom vatrogasci spasioci rade i da li je uopšte posjeduju? Šta ste uradili povodom toga za deceniju svoga djelovanja.

Da li znate koje poslove rade vatrogasci spasioci pored onih propisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju? Šta ste uradili povodom toga za deceniju svoga djelovanja.

Da li znate po kojem procentu osiguranja su vatrogasci spasioci osigurani u slučaju povreda, profesionalnih oboljenja ili ne daj bože smrti? Šta ste uradili povodom toga za deceniju svoga djelovanja.

Da li ste zaštitili vatrogasce spasioce za koje se prilikom provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti utvrdi da nijesu sposobni za obavljane poslova vatrogasca spasioca.

I na kraju ali ne manje bitno: koliko će naših kolega poći u zasluženu penziju a koliko će ih biti raspoređeno na drugo radno mjesto ili ostati bez egzistencije primjenom člana 46 č Zakona o zaštiti i spašavanju kojeg ste vi ispregovarali.

Kazali smo, sve što je dobro u Zakonu o zaštiti i spašavanju a odnosi se na vatrogasca spasioca, zasluga je vaša. Sve što je loše, opet je zasluga vaša. Vi ste pregovarali pomenuti zakon.

Kao što rekoste, “pravo svakog zaposlenog je da se sindikalno organizuje i opredjeljuje, iz čega proizilazi i pravo svakog vatrogasca spasioca da se sindikalno učlani u onaj sindikat za koji misli da će na najbolji način zastupati njegove profesionalne i lične interese”.

Od samog starta ponudili smo vam otvorena vrata za zajedničku. Smatramo da je to najbolji način za efikasno rješavanje problema i hvatanja u koštac sa njima bez pomisli o bilo kakvoj utakmici, javnoj debati i bez namjere da se bilo kome oduzme slava za postignute rezultate. Bilo kakvo međusobno prozivanje u medijima nije u duhu pravog i iskrenog sindikalizma.

Na kraju, mi kao novoformirani strukovni odbor vatrogasaca spasilaca Crne Gore nemamo obavezu niti bojazan od bilo koga niti prema bilo kome drugom osim svojim kolegama vatrogascima spasiocima koje zastupamo. Sa svim donosiocima odluka kako na lokalnom, tako i na državnom nivou imaćemo korektnu saradnju u cilju poboljšanja položaja i statusa vatrogasaca spasilaca u društvu, spremni da kritikujemo sve što je loše ali i da pohvalimo sve što je dobro.

433

Ostavite komentar