RUKOVODSTVO SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA POSJETILO SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPŠTINA BIJELO POLJE I ANDRIJEVICA

U četvrtak 15. septembra, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore Nenad Rakočević, sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Predrag Spasojević i predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca – spasilaca Crne Gore Ratko Pejović posjetili su Službe zaštite i spašavanja opština Bijelo Polje i Andrijevica.

Prilikom posjete Službi zaštite i spašavanja opštine Bijelo Polje održan je sastanak  sa vatrogascima – spasiocima. Na sastanku je bilo riječi o radno-pravnom i materijalnom položaju vatrogasaca spacilaca u toj službi te načinima na koji bi se on u narednom periodu mogao poboljšati. Takođe, na sastanku se govorilo o višemjesečnom kašnjenju u isplati ličnih dohodaka, nedovoljnom broju zaposlenih u pomenutoj službi, problemima oko uplate staža sa uvećanim trajanjem te o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju koji se primjenjuje od 1. jula ove godine. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Sindikalne organizacije organa lokalne samouprave opštine Bijelo Polje, Branko Lazarević koji se obavezao da u što kraćem roku pripremi sastanak rukovodstva Sindikata uprave i pravosuđa sa predsjednikom opštine Bijelo Polje Aleksandrom Žurićem sa kojim bi se razgovaralo o pomenutim problemima.

Tokom posjete Službi zaštite i spašavanja opštine Andrijevica pored vatrogasaca – spasilaca, sastanku je prisustvovao i komandir Službe zaštite i spašavanja Radule Dedović kao i predsjednik Sindikalne organizacije organa lokalne samouprave opštine Andrijevica Tomo Knežević. Na sastanku je najviše bilo riječi o izrazito malim ličnim dohodcima vatrogasaca – spasilaca koji su najmanji u Crnoj Gori kao i o malom broju zaposlenih u službi. Pored ovih problema vatrogasci – spasioci su apostrofirali i nedostatak lične zaštitne opreme. Na sastanku je istaknuta veoma korektna saradnja vatrogasaca – spasilaca sa komandirom službe. Tomo Knežević, predsjednik Sindikalne organizacije organa lokalne samouprave opštine Andrijevica će u najskorijem vremenu zakazati sastanak rukovodstva Sindikata uprave i pravosuđa sa predsjednikom opštine Andrijevica Srđanom Mašovićem.

625

Ostavite komentar