SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA PRISTUPILA SO AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Sindikalna organizacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je zvanično postala članica SUPCG

Predsjednik Sindikalne organizacije AZLP Sabahudin Delić, koja dolazi iz ovog veoma značajnog državnog organa, je jednoglasnom odlukom svojeg članstva, koje broji blizu 80 % zaposlenih, stavio paraf na Izjavu o udruživanju u naš granski sindikat.

Članstvo SUPCG je sve brojnije, a veoma brzo očekujemo i pristupanjen još dvije veoma značajne sindikalne organizacije.

Brojnost je dovoljna snaga na osnovu koje zajednički možemo realno razmišljati da nam se svi zacrtani ciljevi mogu ostvariti u planiranim projekcijama.

Zajedno sa našim novim kolegama u nove pobjede i poduhvate. Vrijeme koje je pred nama je veoma izazovno, a SUPCG brojno sve jači bit će naredan svemu što dolazi.

##BROJNOST_JE_SNAGA##

300