SKUPŠTINI CG, SVIM POSLANIČKIM KLUBOVIMA PREDAT PREDLOG AMANDMANA NA ZAKON O BUDŽETU

Poslaničkim klubovima predat predlog amandmana kojim se traži uvećanja plata od 10% za 2024 godinu

Danas je Sindikat uprave i pravosuđa predao svim poslaničkim klubovima Predlog amandmana na Predlog zakona o budžetu 2024 godina. Obraćanjem prema svim poslaničkim klubovima od njih smo zahtjevali da predlože amandman i da podrže isti kada bude glasanje za oblik Zakona.

Veliki broj poziva našeg članstva i otvorena neupitna podrška aktivnostima rukovodstvu Sindikata, daje svima snagu i još više volje da narodna vlast i narodni poslanici moraju da čuju glas radnika, odnosno da moraju poštovati potpisane akte.

Pored pomenutog predloga poslaničkim Klubovima, SIndikat je danas predao i inicijativu prema Vladi CG sa konkretnim predlogom izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u dijelu usklađivanja, to jest uvećanja koeficijenata za grupe A, B i C tabele.

Očekujemo i od Vlade i svih poslanika da podrže zakonom uslovne predloge kako bi se izbjegle tužbe i diskriminacija zaposlenih u javnoj upravi.

Pozivamo svo naše članstvo i njihove porodice da pomno prate sledeće korake Vlade CG i svih predstavnika političkih partija kada bude glasanje, kako bi im na prvoj narednoj prilici adekvatno zahvalili u skladu sa njihovim postupcima.

498