Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca dao bezuslovnu podršku kolegama u Baru

U Baru je održan sastanak Izvršnog odbora Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore na čelu sa predsjednikom Ratkom Pejovićem. Sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikata Uprave i pravosuđa Nenad Rakočević i predsjednik Skupštine Sindikata Uprave i pravosuđa Crne Gore Nenad Vučković.

Tema sastanka bila je pokretanje disciplinskog postupka protiv trojice vatrogasaca-spasilaca od strane komandira Službe zaštite i spašavanja Opštine Bar Amira Muslića zbog odbijanja po njima nezakonitog naređenja.

Na sastanku je od strane Izvršnog odbora Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca nakon upoznavanja sa argumentima od strane okrivljenih vatrogasaca odlučeno da se pruži bezuslovna podrška pomenutim kolegama koji su bili izloženi nezakonitim postupcima i pritisku od strane komandira Službe.

Naime, od vatrogasaca je traženo da izvrše intervenciju za koju nijesu obučeni, za koju nijesu adekvatno opremljen i bezbjedonosno zaštićeni i  koja takođe ne spada u njihov opis poslova shodno zakonskim propisima koji tretiraju ovu oblast. Takođe, komandir Službe Amir Muslić zahtjevom za angažovanjem nije primijenio obavezan način procedure prilikom njihovog angažovanja u spornom slučaju.

Na sastanku je donijeta odluka da se uputi poziv svim vatrogascima-spasiocima u Crnoj Gori da daju javnu podršku svojim kolegama iz Službe zaštite i spašavanja Opštine Bar iz razloga što se u budućnosti svakom vatrogascu-spasiocu može desiti ovakva ili slična nepravda gdje dolazi do izražaja samovolja pretpostavljenog.

Prisutni su konstatovali ispravnost odluke podrške kolegama od strane svih članova Službe zaštite i spašavanja Opštine Bar, gdje sama podrška u sebi nije imala bilo kakvu nacionalnu, političku ili vjersku konotaciju.

Konstatovano je da će Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca Crne Gore, zatim predsjednik Sindikata i predsjednik Skupštine Sindikata Uprave i pravosuđa Crne Gore u svom punom kapacitetu zastupati interese kolega protiv kojih je pokrenut disciplinski postupak kao i interese svih drugih vatrogasaca-spasilaca Crne Gore.

789

Ostavite komentar