Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca i Sindikat ZIKS-a organizuju protest

Danas je u Podgorici održana Skupština strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore.

Pored članova, sjednici Skupštine prisustvovali su i predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević i sekretar Predrag Spasojević.

Članovi Skupštine su razmotrili dalje aktivnosti Srukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca u svjetlu najnovijih i aktuelnih izmjena Zakona o PIO.

U skladu sa kampanjom „Dostojanstveno treće doba“, Skupština Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca donijeta je odluku da se usled ne prihvatanja niti jednog predloga članova radne grupe za izmjenu pomenutog zakona a koji su se odnosili na posebne uslove penzionisanja vatrogasaca-spasilaca organizuje protest.

Protest će se organizovati u saradnji sa Sindikatom ZIKS-a koji je već donio odluku o održavanju protesta kao i sa drugim zainteresovanim sindikatima iz obje sindikalne centrale.

Protest će se održati 21. avgusta 2018. godine i počeće u 15 i 30 časova na Rimskom trgu ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja i obuhvatiće protestnu šetnju ispred nadležnih ministarstava do zgrada Vlade i Skupštine Crne Gore.

544

Ostavite komentar