Sudije traže povlašćene uslove za penziju, kao policija i ANB

Udruženje sudija zatražilo je da se djeliocima pravde omoguće privilegovani uslovi za odlazak u penziju, navodeći da oni to svojim poslom zaslužuju poput službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave policije, profesionalnih vojnih lica…

Sudije su predlog za izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju dostavile MInistarstvu rada i socijalnog staranja, koje radi novu verziju zakona a koja je na javnoj raspravi.

U dokumentu, koji je potpisala predsjednica Udruženja Hasnija Simonović, navodi se da sudije zaslužuju adekvatne uslove za starosnu penziju kao “zaštitnici prava i pravnog poretka moderne evropske države, kakvoj stremi Crna Gora”.

Predlaže se da sudije stiču pravo na penziju sa navršenih 67 godina ili sa 40 godina staža. Iznos starosne penzije određivao bi se, po tom predlogu, na osnovu posljednje plate koju je sudija primio.

Ministarstvo rada sada u Nacrtu zakona predlaže da je za odlazak u punu starosnu penziju potrebno ispuniti oba uslova i 40 godina staža i 65 godina života. Prema važećem penzionom zakonu, potreban je jedan od ta dva uslova.

Nacrtom se otežava ulazak i u prijevremenu penziju, radnicima se smanjuju povlastice za beneficirani staž. Oba sindikata su protiv ovih izmjena, a najavili su i mogućnost generalnog štrajka ako Vlada ostane pri ovom predlogu izmjena.

Udruženje sudija podsjeća da su ranije već predlagali slična rješenja, ali da ih Vlada nije prihvatila iako su imali podršku evropskih asocijacija sudija.

“Adekvatno rješenje pitanja sudijskih penzija… predstavlja jedan od ključnih elemenata zaštite dostojanstva, autoriteta i materijalnog statusa nosilaca sudijske funkcije…”, navodi se u predlogu.Udruženje sudija podsjeća da “međunarodni standardi nalažu da zarade, naknade troškova i opšte obezbjeđenje sudstva moraju biti na visokom nivou, jer se time obezbjeđuje lična materijalna sigurnost nosilaca sudijskih i ustavnosudijskih funkcija, što ujedno predstavlja jedan od ključnih elemenata za brobu protiv korupcije i organizovanog kriminala”.

“Ako želimo ostvariti uspješnu reformu sudstva… onda moramo obezbijediti poštovanje i sigurnost lica koji su kao profesiju odabrali zaštitu prava i promociju pravde”, navodi se u predlogu Udruženja sudija.

Sa 30 godina staža sudije bi da primaju 90 odsto posljednje plate

Sudija ima pravo na penziju kada napuni najmanje 15 godina staža i ona treba da iznosi 75 odsto zarade koju je imao prije odlaska u penziju. Ako sudija ima 20 godina staža, onda mu pripada 80 odsto penzije. Sa 25 godina staža, udruženje predlaže da penzija sudiji iznosi 85 odsto posljednje zarade.

Ako sudija ima 30 godina radnog staža na poslovima redovnog sudijskog rada, visina penzije treba da iznosi 90 odsto od zarade koju je ostvario prije penzionisanja,

Udruženje predlaže da se u prijevremenu penziju može ići sa 62 godine, a da se ona utvrdi kao i starosna s tim da se njen iznos procentualno umanjuje.

Iste predloge, kako se navodi, udruženje nudi i za kolege u sudovima za prekršaje.

Izvor: Vijesti

743

Ostavite komentar