U CG 9 hiljada zaposlenih sa beneficiranim radnim stažom, što košta…

Pitanje beneficiranog radnog staža, odnosno staža koji se računa sa uvećanim trajanjem, aktuelizovano je najavljenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore.

Upravo zbog mogućih rješenja su 21. avgusta na Rimskom trgu, gdje su sjedišta nekoliko ministarstava uključujući i ministarstvo rada i socijalnog staranja, održali protest predstavnici Sindikalne organizacije Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ZIKS i Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore.

Zatražili su da se olakšaju uslovi koji kvalifikuju zaposlene u tim strukama za penziju, poručujući da su izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju loše.

To je, na protestnoj šetnji, saopštio predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević, ističući da radna grupa, koja je radila na izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, nije uvažila nijedan predlog tog sindikata.

“Hoće da idemo u penzije sa 65 godina, hoće da radimo do 40 godina uslovno. Iako smo tražili da se sadašnji uslovi poboljšaju, koji su strašno loši i negativni, oni su otišli u krajnost. Još više su unazadili naše životno pitanje i pokazali su da ne poštuju naš rad”, ocijenio je Rakočević.

Kako je saopšteno iz Poreske uprave, beneficirani radni staž ostvaruje skoro devet hiljada zaposlenih.

„Prema evidenciji kojom raspolaže Poreska uprava, a posmatrajući IOOPD obrasce podnijete za poreske periode januar 2017. – decembar 2017., broj lica prijavljenih kroz šifre osnova za obračun za staž sa uvećanim trajanjem iznosi 8.801“, saopšteno je iz Poreske uprave.

Poslodavce, koji osiguravaju zaposlene koji imaju pravo na beneficirani radni staž, to košta na godišnjem nivou skoro sedam miliona eura.

„Prema evidenciji kojom raspolaže Poreska uprava, a posmatrajući IOPPD obrasce za poreske periode januar 2017 – decembar 2017, ukupan iznos zaduženja po osnovu obaveza za penzijsko-invalidsko osiguranje na teret poslodavca-isplatioca zarada za lica prijavljena kroz gore navedene šifre za 2017. godinu iznosi 6.779.250,02 €“, saopšteno je iz Poreske uprave.

Vlada je u martu donijela Uredbu kojom je propisala koja su to radna mjesta u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Prema Vladinoj uredbi, „zaposlenom u organu državne uprave koji radi na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mjestima, odnosno na poslovima koje poslije navršenja određenih godina života ne može uspješno obavljati, staž osiguranja računa se sa uvećanim trajanjem.“

Najviše ih je na radnim mjestima u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije (Odsjek za neeksplodirana ubojna sredstva, Unutrašnja kontrola, avio – helikopterska jedinica, odsjek za javni red i mir, kriminalistička policija sa mnogobrojnim odsjecima, sektor granične policije, sektor za obezbjeđenje ličnosti i objekata, Specijalna antiteroristička jedinica, Posebna jedinica policije, Forenzički centar, radna mjesta u svim Centrima bezbjednosti…

Beneficirani radni staž imaju i zaposleni u avio servisu Vlade, kao i u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Nakon MUP-a, najbrojnija institucija sa zaposlenima sa beneficiranim stažom je Ministarstvo pravde – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, gdje to pravo ostvaruju na radnim mjestima u odsjeku obezbjeđenja, za tretman, za zdravstvenu zaštitu, kao i u sektoru za rad.

Konačno, beneficirani radni staž imaju i zaposleni u Ministarstvu odbrane – odjeljenje za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove.

Visina beneficiranog radnog staža se kreće od dva do šest mjeseci u zavisnosti od zanimanja.

Izvor: Fos media

718

Ostavite komentar