VIŠAK I DALJE OSTAJE ZA PLATE RADNIKA NA LOKALNIM BUDŽETIMA MJESEČNO ODE 40 MILIONA EURA

Ministarstvo finansija očekuje da opštine do kraja ove godine u svojim službama, javnim preduzećima i ustanovama usklade zarade zaposlenih sa onim koje su na državnom nivou i prilagode broj zaposlenih stvarnim potrebama.
Prema podacima Ministarstva u 21 opštini je na kraju prošle godine bilo zaposleno 10.508 radnika od čega u opštinskoj administraciji 4.564, javnim ustanovama 884 i javnim preduzećima 5.060 radnika.
Vladin resor je izračunao da troškovi za zarade zaposlenih u svim opštinama iznose oko 40 miliona eura, ili oko 60 odsto ukupnih tekućih izdataka.
Predlog Ministarstva znači da mjesečna zarada zaposlenih u lokalnim samoupravama bude na nivou prosječne državne neto plate od decembra prošle godine od 484 eura. Prema zvaničnim podacima, prosječna neto zarada zaposlenih u organima lokalne uprave iznosi od 394 eura u Andrijevici do 624,5 eura u Tivtu.
Prema podacima sa sajta Komisije za sprečavanje sukoba interesa, predsjednici opština imaja visoke zarade, a u preporukama Vlade ne definiše se šta bi trebalo raditi sa tim zaradama.
U ovogodišnjim kartonima gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša prijavio je zaradu u decembru prošle godine od 1.584 eura, a za februar 2013. 1.485 eura. Gradonačelnik Tivta Miodrag Kankaraš prošle godine je zarađivao 1.600 eura, njegova koleginica iz Kotora Marija Ćatović prima 1.194 eura, predsjednik Opštine Berane Vuka Golubović 1.042 eura, Mijuško Bajagić iz Plužina 1.475 eura, Miloje Pupović iz Pljevalja 1.225 eura…
U kartonima za 2012. godinu (koji se odnose na zarade u 2011.) predsjednik opštine Šavnik Mijomir Vujačić naveo je platu od 1.111 eura, Lazar Rađenović iz Budve 1.179 eura, a Žarko Pavićević iz Bara 1.530 eura.
Predsjednik Vlade je prijavio mjesečnu zaradu od 940 eura, ministar finansija 1.063 eura u decembru 2012. godine…

Zašto se oklijeva sa mjerama štednje

Ministarstvo finasija je trebalo do kraja marta da predloži mjere racionalizacije visokih plata u opštinama, javnim preduzećima i akcionarskim društvima u kojima država ima većinsko vlaništvo. Tu obavezu (koja nije ispunjena) je imalo na osnovu zaključka koji je Skupština usvojila u sklopu budžeta za ovu godinu.
Analizi o finansijskom stanju opština u 2012. koju je Vlada nedavno usvojila pokazala je da većina opština ne obračunava zarade shodno zakonu o zaradama državnih službenika i namještenika i da imaju veliki broj zaposlenih pa je preporučeno da se ta dva pitanja riješe u što kraćem roku.

Najviša prosječna plata po opštinama je u Tivtu, gdje iznosi 624 eura
O tome koliko je prekobrojnih radnika u opštinama u Ministarstvu finansija, Zajednici opština i Sindikatu državne uprave i pravosuđa nemaju ni okvirnih podataka. Očekuju da će opštine tu cifru ustanoviti tokom realizacije preporuka.
U Ministarstvu finansija „Vijestima“ je rečeno da je njihov plan da opštine najkasnije do kraja ove godine smanje plate i otpuste višak radnika.
„Organizovaćemo sastanak sa gradonačelnicima i sekretarima za finansije svih opština na kome će se precizirati konkretne mjere u cilju primjene Vladinih preporuka i rokovi za njihovo izvršenje“, rekli su u tom Vladinom resoru.
I u Zajednici opština najavljuju da će organizovati sastanak sa Ministarstvom da bi razmotrili preporuke.
Sekretar Zajednice opština Rajko Golubović za „Vijesti“ je rekao da preporuke treba da unaprijede stanje u javnim finansijama opština.
On je naveo da u većini opština postoji potreba za racionalizacijom broja zaposlenih i u tom cilju je Zajednica pripremila plan aktivnosti za sprovođenje reorganizacije i utvrđivanje optimalnog broja zaposlenih i program za ostvarivanje prava zaposlenih u lokalnoj samoupravi za čijim radom je prestala potreba.
„Ta dva akta dostavljena su svim opštinama i one su počele da utvrđuju višak zaposlenih i pripremaju nova akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Razumljivo je da optimizacija broja zaposlenih još traje, jer se radi o socijalno osjetljivom pitanju čijem rješavanju treba da prethodi i obezbjeđivanje odgovarajućih finansijskih sredstava. Globalna finansijska kriza čini ovaj proces još složenijim“, objasnio je Golubović.

Sindikat državne uprave obećava veće otpremnine ako se usvoji OKU

Predsjednik granskog sindikata državne uprave i pravosuđa Duško Zarubica kazao je “Vijestima” da nemaju podatke o ukupnom broju zaposlenih na lokalnom nivou, te da je dopisom od opština tražio da mu se oni dostave.
“Nadam se i da ćemo posredstvom naših sindikalnih organizacija u opštinama u najskorijem roku imati podatke”, kazao je Zarubica, dodajući da će se sindikat truditi da zadrži svako radno mjesto.
Kako je objasnio, zaposleni u opštinama koji sporazumno raskinu radni odnos ili budu proglašeni viškom imaju pravo na otpremnine koje su definisane sporazumom o politici zarada koji je potpisan sa Vladom 2011. godine.
“Za upravu i pravosuđe nije postojao granski ugovor, a mi smo pregovorima uspjeli da ga obezbijedimo. Taj ugovor je spreman, ali čekamo potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) da bi posao priveli kraju. Njime su predviđeni veći iznosi otpremnina, ali o njima još ne možemo govoriti dok se ne usvoji OKU. Kad to kažem mislim na dane, a ne mjesece”, rekao je Zarubica.
OKU još nije potpisan jer njegov tekst nije prihvatio samo Savez sindikata. Prema važećem sporazumu, otpremnina za dobrovoljni odlazak iznose od tri do 12 bruto zarada, zavisno od godina staža, dok za tehnološke viškove iznose od tri do 15 bruto zarada zavisno od staža.

16.05.2013. VIJESTI

472

Ostavite komentar