VJEROVATI SVOJIM ILI NJEGOVIM OČIMA!?

“Počinjem ovu svoju priču, nizašto, bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma… reče Ivo Andrić na početku svog remek djela “Na Drini ćuprija”.

Kao član Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa, kao neko ko je svjedok i učesnik donošenja svih odluka osjećam potrebu da dam svoje mišljenje i viđenje najavljenog osnivanja Sindikata državnih i lokalnih uprava.

Za poslednje dvije godine odnosno u mandatu trenutnog rukovodstva Sindikat uprave i pravosuđa je prerastao iz Sindikata samodovoljnosti u respektabilan faktor na mapi zaštite radničkih prava u Crnoj Gori.

Za isti period broj sindikalnih organizacija koje pripadaju Sindikatu se uvećao sa 40 na 70. Sindikat je uzeo aktivno učešće u izradi Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o PIO, u radnoj grupi za donošenje mjera optimizacije javnog sektora, u jednom impoznantnom broju disciplinskih komisija za zaštitu članova sindikata itd. Izvršene su izmjene statuta, donijeti svi pravilnici o radu Sindikata. Sindikat sada ima potpredsjednika i sekretara.

Formirani su strukovni odbori zaposlenih u sudstvu i tužilaštvu, vatrogasaca-spasilaca i Asocijacija zaposlenih u lokalnim upravama koji imaju svoje predsjednike, izvršne odbore i skupštine. Pokrenute su aktivnosti na formiranju odbora mladih i odbora žena. Formirani su timovi za pregovaranje pojedinačnih kolektivnih ugovora.

Početkom maja je održana Opšta konferencija Sindikata uprave i pravosuđa na kojoj su usvojeni zaključci:

1. Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru definisati: najniže koeficijente, najnižu visinu zarade i mogućnost kolektivnog pregovaranja o visinama zarada.

2. Kolektivne ugovore kod poslodavaca zaključiti u roku od jedne godine.

3. Omogućiti učešće sindikalnih predstavnika na svim nivoima u izradi zakonskih i podzakonskih akata i učestvovanje u svim procesima koji se odnose na zaposlene u državnoj i lokalnoj samoupravi.

4. Transparentno, pravično i realno rješavanje stambenih potreba zaposlenih, sa obavezom izdvajanja sredstava od strane poslodavca.

5. Striktna primjena i poštovanje propisa iz oblasti rada.

6. Hitna i obavezna izrada Zakona o sindikatima sa Sindikatom uprave i pravosuđa Crne Gore kao inicijatorom.

7. Depolitizacija prilikom zapošljavanja.

8. Ukoliko nadležne institucije ne odgovore adekvatno na zaključke Konferencije, organizovaće se generalni štrajk upozorenja.

Sindikat uprave i pravosuđa je razvio međunarodnu saradnju. Bio je organizator radničkih sportskih igara zemalja jugoistočne Evrope a po prvi put poslije prekida od 12 godina organizovao je radničke sportske igre za svoje članove.

Sindikat je preuzeo na upravljanje i višegodišnji zakup sindikalno-edukativni centar Muo u Kotoru.

Pokrenuta je web prezentacija Sindikata

Sindikat se za ove dvije godine aktivno bavio humanitarnim radom koji se ogledao u uručivanju donacija ustanovama i pojedincima

Sindikat uprave i pravosuđa je potpisnik Granskog kolektivnog ugovora jedinstvenog u regionu, što je zasluga prethodnog rukovodstva

Naravno, treba biti otvoren, iskren i samokritičan. Ko radi taj i griješi, ko ne radi ne može ni pogriješiti

Sindikat uprave i pravosuđa je za ove dvije godine napravio otprilike jednu grešku. Napravio je prije godinu dana i te greške nijesmo svjesni sada poslije najnovijih dešavanja i formiranja tzv. žutog sindikata. Svjesni smo je bili odmah. Greška se ogledala u činjenici da smo za predsjednika Asocijacije lokalnih uprava izabrali, naravno demokratski poštujući volju većine, Gorana Dragovića. Za ovih godinu dana Dragović nije imao priliku da u “radu” kao predsjednik Asocijacije napravi grešku. Nije, jer nije ništa ni radio. I kao juče sjećam se njegovog ushićenja i ponosa poslije izbora na poziciju na kojoj nije ostavio trag koji bi se mogao vrednovati pozitivnom nulom. Ili je možda radio a da mi kao članovi GO Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore to nijesmo znali!? Ispostavlja će da je Goran Dragović radio ali na razbijanju najvećeg, najbrojnijeg i najjačeg granskog sindikata u Crnoj Gori čiji su rezultati i aktivnosti prethodno pobrojani. Opet ne mogu a da se ne sjetim njegovih riječi sa govornice na Opštoj konferenciji Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. Citiraću ga: “Bez sloge i jedinstva nema ništa”. A zatim dodao: “Po prvi put prisustvujem nečemu ovako otvorenom i direktnom. Nečemu što može da donese rezultate a rezultate možemo postići samo ako budemo složni i ako ne budemo jedni drugima podmetali noge”. A onda nastavio obraćajući se direktno meni: “Nije problem kad ti podmeće nogu neko sa strane, problem je kad ti to čine oni sa kojima sjediš. To je problem danas u sindikatu”, zaključio je.

Svima vama koji planirate ili se kolebate da budete zavedeni od čovjeka koji sve ovo izgovori samo prije pola godine i pred 500 ljudi bi trebalo biti “pametnom dosta”.

Član GO Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i

predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca

Ratko Pejović

649

Ostavite komentar