Zajedničkim radom do boljeg položaja mladih radnika

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore jedan je od deset partnera iz sindikalnog, omladinskog i obrazovnog sektora koji zajedničkim snagama učestvuju u realizaciji projekta „Prava u radu, rad napravima“. Zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz Erasmus+ program u omladinskom polju, mladi iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovačke u prilici su da se detaljnije informišu o svojim radnim pravima i kako ih koristiti u radnom okruženju, ali i negativnim pojavama koje ih ugrožavaju i dostupnim mehanizmima zaštite. Fokus je stavljen na to da je zadovoljan radnik najproduktivniji i da je stoga mlade važno blagovremeno informisati kako o pravima, tako i o obavezama koje proističu iz radnog odnosa.

Projekat se realizuje od decembra 2018. i započet je ispitivanjem nivoa informisanosti mladih ljudi o sopstvenim pravima i položaju u radnom okruženju. Istraživanje sprovedeno na uzorku od 1000 mladih ljudi zaposlenih u javnom sektoru realizovao je Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, pokazavši da je nivo upoznatosti mladih sa temama projekta izuzetno nizak.

Prateći potrebe mladih ispitane kroz istraživanje, obučeni vršnjački edukatori – mladi sindikalni aktivisti iz uključenih zemalja, razgovarali su tokom ljeta sa vršnjacima o temama kao što su mobing, prava koja proističu iz materinstva, otvaranju bolovanja, korišćenju slobodnih dana za dodatnu edukaciju i svim drugim pitanjima iz oblasti radnog prava od interesa za mladog čovjeka. Više od 200 mladih ljudi iz Crne Gore do sada je učestvovalo na ovim radionicama I došlo do informacija iz prve ruke, a aktivnosti se nastavljaju.

Pored direktnog rada sa mladima, projekat je iznjedrio i informativni i edukativni video materijal, ali i brošuru „Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupni mehanizmi zaštite“ kako bi se sva gore navedena pitanja predstavila mladima razumljivim jezikom, uz veliki broj primjera iz prakse.

Rezultati projekta zajedno sa preporukama za dalje bavljenje ovom temom, važnom ne samo za mladog čoveka, već i za cjelokupno društvo, biće predstavljeni na završnoj konferenciji koja će biti održana u Beogradu 28-29. novembra, okupljajući predstavnike međunarodnih institucija i državnih struktura kojima su teme projekta u portfoliju. Ideja vodilja bila je da zadovoljstvo radom predstavlja važan dio sveukupnog zadovoljstva mlade osobe, zbog čega svi moramo posvetiti posebnu pažnju odnosima unutar radnog okruženja.

Organizator za Crnu Goru

Sindikat uprave i pravosuđa CG

Predsjednik

Rakočević Nenad

861

Ostavite komentar