Zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija traže od Pažina svoja prava

Zbog čega zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Spuž nemaju akt o procjeni rizika na radnom mjestu, zbog čega nemaju pravo na rješavanje stambenih pitanja i odlazak u penziju pod povlašćenim uslovima, zbog čega je u UIKS-u broj zaposlenih ispod svakog minimuma, kome odgovara da je u UIKS-u ugrožena bezbjednost, neka su od pitanja koje je u otvorenom pismu potpredsjedniku Vlade i ministru pravde Zoranu Pažinu upitio predsjednik sindikata UIKS-a Predrag Spasojević.

“Moram da se osvrnem na značajne probleme, počev od veoma važnih dokumenata, koji iako je zakonom propisani rok istekao nisu usvojeni. Pod broj jedan, akt o procjeni rizika na radnom mjestu, koji bi značajno ukazao na rizike i moguće posljedice tih rizika, te takođe propisao mjere koje bi otklonile te rizike ili ih barem značajno umanjile. Svakodnevno smo svjedoci usvajanja propisa koji omogućavaju zatvorenicima sve veći obim korišćenja prava, dok se sa procesom prava radnika ide obrnuto proporcionalno, odnosno smanjuju im se prava drastično, što zbog propisa na nivou države, što zbog uvođenja nekih obaveza koje ranije nisu imali, bez alternative. Ko će da odgovara za narušeno zdravlje zaposlenih, koje je ugroženo zbog nepostojanja ovog akta”, naveo je Spasojević.

On navodi da je Pažin više puta bio upoznat da su pripadnici policije, ANB-a, Vojske i Službe zaštite i spasavanja imali mogućnost da u penziju pođu pod povlašćenim uslovima, dok je to pravo zaobišlo zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sanckija.

“Moram da konstatujem sa žaljenjem da već više od pet godina pregovaramo o Kolektivnom ugovoru, koji poslodavca ne bi koštao u bruto iznosu više od 300.000 eura godišnje, dok smo svjedoci milionskih krađa poreza, korupcije na najvišem nivou, takođe u milionskim iznosima, opraštanja koncesija, ogromnih zarada funkcionera, nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava… Kolektivni ugovor je svojim duhom trebalo da unaprijedi radni ambijent i da se koliko toliko ublaže teški uslovi rada. Kome je interes da u UIKS-u ne budu poboljšani uslovi rada”, naveo je Spasojević.

Svakodnevno se, kako je kazao, objavljuju podaci o čašćavanju funkcionera stanovima pod povlašćenim uslovima.

“Malo je što imaju mjesečne prihode od više hiljada eura, nego se nagrađuju sa dodanih 50, 60, 70 hijlada eura. Zadnja podjela stanova za zaposlene u ZIKS-u je bila davne 2001. godine, i sa pravom se pitamo zašto do sada nije riješen taj problem. A trenutni sistem podjele stanova u državi Crnoj Gori je najsramniji od kada postoji kolektivna stanogradnja. Da li zaposleni i njihova djeca imaju pravo na krov nad glavom”, pitao je Spasojević.

On navodi da je broj zaposlenih koji obavlja poslove u UIKS-u ispod svakog minimuma, što je zaključak CPT-a, Zastitnika ljudskih prava Crne Gore – Ombudsmana, Vlade u prošlom sazivu.

“Ali ne samo što nedostaje izvršilaca, nego se ne poštuju propisi u oblasti zapošljavanja, pa se po ugovorima koji su namijenjeni za poslove za koje nije potrebna posebna stručnost (a poslovi u UIKS-u zahtijevaju čak i specijalizaciju nakon školovanja), bez detaljnih zdravstvenih i psihofizičkih provjera angažuju izvršioci po nahođenju pojedinih funkcionera, koji zatim zbog volšebnog „radnog iskustva“ od 1 godine postaju jedini kandidati koji se navodno mogu primiti u radni odnos. Zbog nedostatka zaposlenih krši se ogroman broj radnih prava, te se bezbjednosne procedure ugrožavaju do maksimuma, što izuzetno izlaže zaposlene riziku po bezbjednost i disciplinsku odgovornost”, navodi, između ostalog, predsjednik sindikata UIKS-a.

„Potpišite ugovor i sporazum i imaćete moju ostavku“

Spasojević je pitao Pažina šta je razlog bojkota prava radnika UIKS-a.

„Da li je to što pojedinci koji sjede sa vama u Vladi misle da zaposleni u UIKS-u ne zaslužuju bolje uslove rada, jer navodno nisu cijenjeni u društvu ili je razlog moj građanski aktivizam”, naveo je Spasojević, koji je bio jedan od organizatora protesta “Odupri se”.

„Ukoliko je razlog ovo prvo, neka pokažu hrabrost pa to kažu. A ako je problem Predrag Spasojević, onda to nije nikakva prepreka, zbog mene ne treba da trpi bilo ko, a ponajmanje radnici koje predstavljam. Ja moje kolege ne planiram da držim kao taoce! Ako je stav tih koji vas okružuju da radnici UIKS-a ne mogu dobiti ništa zbog mene, slobodno recite i biće riješeno! Kada po ubrzanoj proceduri predate i usvojite predlog zakonskog rješenja koje će omogućiti i zaposlenima u UIKS-u da kao i njihove kolege iz ostalih službi odu u penziju, kada na Kolektivni ugovor koji je u 90% ispregovaran i na Sporazum o rješavanju stambenog pitanja, koji je usaglašen 100%, stavite potpis, imaćete i moj potpis na ostavci na mjesto predsjednika sindikalne organizacije“, naveo je Spasojević.

Ako nije problem nijedno od navedenog, Spasojević pita zašto se za sve što ih pripada, kao i druge zaposlene u džavi, moraju boriti na protestima.

798

Ostavite komentar