ZAPOSLENI UPRAVE ZA STATISTIKU I UPRAVE ZA LJUDSKE RESURSE FORMIRALI SINDIKATE

Sindikalni pokret sve više dobija na snazi

Zaposleni Uprave za statistiku formirali su Nezavisnu sindikalnu organizaciju Uprave za statistiku. Za prvu čelnu osobu izabrana je Dunja Đokić. Od mlade predsjednice se očekuje da pored nesporne energije i želje za borbom u smislu iskrenog sindikalnog rada, svoj prvenstveno stručni doprinos pruži i u odnosu na Sindikat uprave i pravosuđa.

Veoma značajan trenutak se desio i formiranjem novog sindikata u Upravi za ljudske resurse. Za prvog predsjednika Sindikalne organizacije službenika Uprave za ljudske resurse izabran je iskusni,stručni i nadasve veoma kompetentni Đuro Nikač. Kolega Nikač će u novom, sindikalnom ruhu, definitivno biti na visini zadatka, kao što je to bio u prethodnom dijelu svoje biografije.

Obje sindikalne organizacije, kao konstituenti, Sindikatu uprave i pravosuđa dat će svoj doprinos i kroz kvalitet i kroz kvantitet.

##Brojnost_je_snaga##

493